Minister Nurmohamed wenst roadmap aanpak wateroverlast

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft graag een roadmap voor een gefaseerde aanpak van wateroverlast. Deze gedachte deelde hij donderdag 16 juni toen president Chandrikapersad Santokhi zich oriënteerde in gebieden in Paramaribo, die vanwege de aanhoudende regens met wateroverlast te kampen hebben. Volgens Nurmohamed moet er bij totstandkoming van de roadmap nagegaan worden als de bouweisen veranderd moeten worden en of er verschuivingen nodig zijn. “Die studies zijn al gedaan en de adviezen zijn er al, maar nu moet er een roadmap worden gemaakt. Hij zegt dat het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) hiermee belast is en met wetenschappers bezig is binnen een paar weken een actieplan af te hebben. Voor minister Nurmohamed is dit de toekomst waar Suriname naar toe moet, willen wij tot een structurele aanpak komen van de problematiek. Hij zegt dat er veel werk is. De regering heeft een aantal teams ingesteld, waaronder het watercrisisteam bestaande uit een aantal ministers. “Maar er is los van het NCCR ook een team ingesteld dat het actieplan van de regering moet gaan formuleren op basis van voorgaande studies. Daaruit moet voortvloeien wat er moet gebeuren, welke richting opgegaan en welke acties ondernomen moeten worden.” Binnen het team hebben alle vertegenwoordigende ministeries hun taken en rol, waarbij vooral een goede afstemming van belang is.