Minister Nurmohamed op inspectie in Coronie en Nickerie

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft onlangs opnieuw een bezoek gebracht aan de districten Coronie en Nickerie. Tijdens dit werkbezoek zijn diverse zaken geïnspecteerd zoals wegen, ontwateringswerken, dienstwoningen, dienstvoertuigen, maaiprojecten en ook het vissersdorp te Post Rotterdam. Hij bezocht ook het terrein van OW-Nickerie waar binnenkort een veiling wordt gehouden.
Niet alleen de karkassen, maar ook het materiaal en materieel dat niet meer wordt gebruikt, zullen worden verkocht. Dit systeem zal op alle overheidsterreinen worden toegepast. Daarvoor heeft Nurmohamed in Coronie de EBG-kerk bezocht waar een complete renovatie gaande is door OW-medewerkers uit dat district.
Ook is de toilettengroep van de O.S. Salem Basisschool door OW opgeknapt. Verder heeft de minister dienstwoningen in zowel Coronie als Nickerie bezocht. Deze zullen verder een inspectie ondergaan en waar nodig gerenoveerd worden. Dienstwoningen die niet meer gebruikt worden verkocht.
UitvaartverzekeringenDe Algemene Werknemersorganisatie van Openbare Werken (AWOW) heeft onder toeziend oog van de OW-minister van de gelegenheid gebruikgemaakt om polissen te verstrekken ten behoeve van uitvaartverzekeringen die momenteel worden afgesloten. De bewindsman geeft te kennen, dat hij meer innovatie verwacht van de bonden van OW en dat zij helpen met capacity building en het geven van trainingen aan het OW-personeel.
Het vissersdorp in Nickerie dat bekend staat als Post Rotterdam werd ook bezocht. Er moet veel worden gedaan aan de plek qua milieuveiligheid, alsook de veiligheid op straat waar zich een scherpe bocht bevindt en die structureel beter moet worden geregeld. De vissers zijn bereid een bijdrage te leveren aan de aanpak, want de overheid komt in met middelen.
Gevaarlijke kruispuntenMinister Nurmohamed is vaak geconfronteerd met klachten uit Nickerie, over zandwegen die zich in een zeer slechte staat verkeren. De aanpak van urgente wegen in Nickerie gaat onverstoord door, maar ook zijn er middelen vrijgemaakt voor de aanpak van wegen in woon- en landbouwgebieden.
Op het terrein van het OW-kantoor in het rijstdistrict zijn momenteel twee brandstoftanks bevestigd voor brandstof ten behoeve van dienstvoertuigen. Naast diesel kan binnenkort ook unleaded worden getankt. De assembleeleden Harriët Ramdien, Nisha Jhakry en Steven Matsaleh hebben ook hun misnoegen geuit over de dagelijkse zaken die zich afspelen in het district.
Op aanwijzing van de parlementariërs heeft de OW-topman enkele kruispunten bezocht waar dringende maatregelen getroffen dienen te worden. In het bijzonder maken autobestuurders zich ernstig schuldig door de toegestane snelheid te overschrijden met alle gevolgen van dien. Minister Nurmohamed komt met spoedoplossingen in deze kwestie.