Minister Financiën op non-actief stellen gaande onderzoek

Net als andere politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties is de Gonini Volkspartij verontrust over de grootschalige fraude op het ministerie van Financiën en Planning. Het volk was bij de verkiezingen in 2020 veel beloofd maar wordt met een kluitje in het riet gestuurd. Wat opvalt is, dat terwijl onze politieke leiders die in het bestuur van het land zitten krampachtig proberen vast te houden aan de macht, partijloyalisten zich schuldig maken aan ongeoorloofde praktijken. Hiermee hebben ze de geloofwaardigheid in onze instituten naar een enorm diepte punt gebracht.In de optiek van de Gonini Volks Partij behoren er waterdichte systemen te zijn voor het financieel beheer van de staat, echter gaat het in deze meer om de ethiek en moraal die zoek zijn binnen de bemensing van overheidsinstituten.President Chandrikapersad Santokhi heeft kort na zijn aantreden aangegeven dat Suriname niet alleen met een economische crisis te kampen heeft, maar ook met een moreel economische crisis dat volgens hem vele malen erger is. Het aanpakken en oplossen van deze crises zag de president als een van zijn voornaamste opdrachten. We constateren dat de beide crises nog steeds niet zijn opgelost, al wil de president ons anders doen geloven.Wat de Gonini Partij bevreemd is dat in de nabije omgeving van de president en wel op een overheidsdepartement dat door zijn eigen regeringspartij wordt geleid, zo’n schandaal zich kan voordoen. De intenties van deze regering en wat er in de praktijk gebeurd, staan mijlen ver uit elkaar. De inborst van velen in de politiek wordt weer eens duidelijk. Het politiek bestuurlijk mandaat van het volk wordt wederom misbruikt om een teki nyan te maken. Iets wat zich ook in de vorige regeerperiode voordeed en onder de huidige regering niet is veranderd. Het bewijs is met deze fraude zaak wederom geleverd. De Gonini Volks Partij (GVP) staat voor integer- en dienend leiderschap en openbaarheid van bestuur. Wij staan voor transparantie, professionaliteit en stellen altijd het lands belang voorop.

Suriname wordt steeds weer door het amateuristisch beleid van deze regering en de vele ondoordachte deals (Surfin, HPSG, Sabaku en de Italiaanse leningen), zowel nationaal, regionaal als internationaal voor schut gezet. Investeerders kijken met argus ogen naar de grappenmakers in het bestuur van ons land. Zo kan het niet verder.

De Gonini Volkspartij eist van de regering, om gaande het onderzoek naar fraude op het ministerie van Financiën, dat de minister en zijn verantwoordelijke staf op non-actief worden gezet, tot het onderzoek is afgerond. Laat de president leiderschap tonen, door te doen wat elke zich zelf respecterende leider zou doen: Orde op zaken stellen en maatregelen treffen om herhaling van deze voor Suriname zeer schadelijke schandalen te voorkomen. En als hij daartoe niet in staat is, dat hij het mandaat aan het volk terug geeft.

Siegfried JalinkVoorzitter Gonini Volks Partij