Minister Amoksi installeert Commissie Aanbesteding Arrestantenvoeding

Er is door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) een commissie geïnstalleerd, die erop moet toezien dat arrestanten gezonde voeding krijgen. Tijdens de installatie van de Commissie Aanbesteding Arrestantenvoeding op 17 juni gaf de bewindsman aan, dat gezonde voeding ook hoort bij het naleven van de mensenrechten van arrestanten.
Om die reden is deze keer bij de samenstelling van de commissie ervoor gekozen om ook het ministerie van Volksgezondheid zitting te doen nemen in de commissie. De commissie is ingesteld voor een jaar en heeft als taakstelling onder andere het formuleren van het nieuw beleid voor kwalitatieve voeding voor arrestanten en gedetineerden. Daarnaast zal de commissie ook een plan van aanpak concipiëren met aanbevelingen.
Ook moet er tijdig een aanbesteding voorbereid en gehouden worden voor de levering van arrestantenvoeding. Volgens de minister zullen de keukens bij de inrichtingen gemoderniseerd moeten worden, zodat zij zelfvoorzienend kunnen zijn. Dit zal de kosten voor het ministerie drukken. De commissie heeft daarom ook als taak het bestuderen van de mogelijkheid om de keukens van de penitentiaire inrichtingen ook arrestantenvoeding te laten leveren.
Volgens het waarnemend korpshoofd bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren, Joyce Pané-Alfaisie, is in voorbereiding hierop een aanvang gemaakt met het hydrophonics landbouwproject, waarbij er groenten wordt geplant in buizen gevuld met water. Hierdoor is er niet veel ruimte nodig voor het beoefenen van landbouw.