Minister Achaibersing wil mogelijk functie neerleggen

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning wil mogelijk aftreden. Tijdens een vandaag gehouden regeringsvergadering zou de minister van Financiën en Planning aan president Chan Santokhi te kennen hebben gegeven zijn functie uit principiële overwegingen te willen neerleggen. Dit verneemt Suriname Go uit betrouwbare bronnen.
Om een reactie gevraagd hierover geeft Achaibersing aan Suriname Go aan geen commentaar te willen geven. Vernomen wordt dat president Santokhi het verzoek van Archaibersing heeft afgewezen. De president heeft eerder in de media te kennen gegeven dat hij geen reden ziet voor het ontslag of non-actief stelling van Achaibersing.
Momenteel is er een onderzoek gaande in de miljoenen fraudezaak waarbij SRD 40,9 miljoen middels valse reçu’s is uitbetaald van rekeningen van de staat. Onderzoek moet volgens president Santokhi gaan vaststellen wie allemaal betrokken is bij dit schandaal.