Menstruatie effecten bij vrouwen na Covid-19 vaccinatie

Een publicatie door “Science Advances” heeft uitgewezen dat 42% van de 35.000 vrouwen, die deel hebben genomen aan een onderzoek, een verhoogde menstruatie had in de twee weken na vaccinatie tegen covid-19. Bij een groot aantal vrouwen dat niet meer haar menstruatieperiodes had, werden er spontane bloedingen geconstateerd. Volgens onderzoekers kan de oorzaak hiervan zijn, dat deze vrouwen zich in hun menopauze bevonden of omdat ze een hormonale anticonceptiebehandeling voor geslachtsverandering ondergingen, na ingeënt te zijn tegen covid-19.  Onderzoeksgegevens tonen echter aan, dat deze veranderingen tijdelijk zijn en verband houden met bepaalde triggers, zoals leeftijd, systemische bijwerkingen, die verband houden met het vaccin (koorts of vermoeidheid), of een voorgeschiedenis van zwangerschap en bevalling.Katharine Lee van de Tulane, een deelneemster verklaarde dat na gevaccineerd te zijn met de eerste covid- dosis, haar menstruatie ongeveer een dag te vroeg was.   Van de geïnterviewden stelden 42,1% dat ze in de weken na vaccinatie, een zwaardere menstruatie hadden; 43,6% zei dat er geen verandering was; en 14,3% vonden dat ze geen verandering of mindere bloeding hadden dan normaal. Vrouwen die zwanger waren geweest, rapporteerden bijvoorbeeld vaker hevige bloedingen na ingeënt te zijn met het vaccin, met een lichte toename bij degenen die niet waren bevallen.
Effecten
Alison Edelman, hoogleraar verloskunde en gynaecologie aan de Oregon Health and Science University (VS), deed een onderzoek naar het effect van Covid-vaccins op de menstruatie. “Het is mogelijk dat wanneer vaccins het immuunsysteem activeren, ze op de een of andere manier ook bijwerkingen in het endometrium veroorzaken”, aldus Edelman.
The post Menstruatie effecten bij vrouwen na Covid-19 vaccinatie .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname