MENSENSMOKKELBENDE ZEER ACTIEF

Wil Suriname,  als reeds jaren internationaal bekend zijnde  schakel in de doorvoer van drugs met name  cocaine, niet ook wederom en nadrukkelijk negatief afgeschilderd worden als mensensmokkel en mensenhandelnatie, dan zal de huidige regering ten spoedigste strenger moeten gaan optreden, voor wat betreft haar migratieregels cq vreemdelingenbeleid. Er komen namellijk steeds meer en aanhoudend meldingen binnen, van vooral Cubanen die in Frans Guyana en Brazilie worden aangehouden, en die deze landen illegaal via Suriname zijn binnengekomen.
Zowel in Frans Guyana een departement van Frankrijk als Brazilie is men er thans van overtuigd, dat er bendes bezig zijn  Cubanen deze landen binnen te smokkelen en waar er veel geld mee verdiend wordt.  In eerdere edities hebben we er reeds over geschreven, dat Cubanen hierheen komen veelal uit Guyana en dan tijdelijk hier verblijven om er te werken. Vervolgens worden ze door smokkelbendes geholpen om via Albina  het Franse gebied binnen te komen.  Er zijn daarvoor verschillende reismogelijkheden gecreëerd en de diverse schakels in het reisproces, verdienen daar dik aan.  Bij de Cubanan is het van belang via de oost-west verbinding in Frans Guyana, die leidt naar de grensplaats  St Georges, de Oyapock rivier te bereiken, om daarna de Braziliaanse deelstaat Amapa te betreden. Via deze rivier zijn er tal van sluipwegen en handlangers van de mensensmokkelaars, die de Cubanen richting  de hoofdstad Macapa brengen.  Van daaruit is het transport naar de rest van Brazilie heel goed mogelijk.  Het gaat hierbij  zeker niet om een ongevaarlijke reis. Heel wat illegale Cubanan zijn reeds door de Federale Politie aangehouden en ingesloten,. Niet zelden zijn deze mensen door de mensensmokkelaars bestolen en strandden ze ergens langs de oever van de Oyapock rivier.  De Franse autoriteiten hebben regelmatig erop gewezen dat Suriname door zijn slechte controle en soepel migratiebeleid, mensensmokkel en handel in de hand werkt, tot groot ongenoegen van de buurlanden.  Wij vernemen voorts dat mensensmokkelaars uit Brazilie helemaal in Albina   met  aluminiumvaartuigen Cubanan zijn komen afhalen om ze richting zee en Manarivier in Frans Guyana te vervoeren. En niemand van de Surinaamse  autoriteiten die dat in de gaten had, of bewust de andere kant opkeek. We zijn nu ook in een fase beland, waarbij andere nationaliteiten  met ondeugdelijke  cq valse reisdocumenten hier neerstrijken en op illegale wijze ons land wederom wensen te verlaten. De regering dient deze ontwikkeling  onder een heel groot vergrootglas te plaatsen en zo nodig maatregelen te treffen, om ons internationaal niet zo mooi imago, niet meer schade te doen berokkenen.
The post MENSENSMOKKELBENDE ZEER ACTIEF .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname