Mensen Brokopondo verhit; weg gebarricadeerd

De inwoners van Brokopondo zijn verhit. Zij zijn het zat dat er onvoldoende hulp is gekomen van de regering. Er is een krutu gehouden en diverse petities ingediend bij de regering, maar de acties blijven uit. Assembleelid Ronny Asabina (BEP), die ook kapitein van Klaaskreek is, vindt dat de regering de bewoners niet menswaardig behandeld. Dit zal niet geaccepteerd worden.

De mensen zijn niet van plan om de barricade op te heffen. Niemand mag langs. Zij willen vandaag nog concrete acties van de regering. De bewoners zijn van plan naar Paramaribo te gaan om opheldering te krijgen. Het water is weggetrokken, maar de troep is achtergebleven. De landbouwgronden zijn vernietigd door wateroverlast. Ondernemers hebben schade geleden en ze weten niet waar ze aan toe zijn.

De inwoners van Brokopondo vinden dat ze stiefmoederlijk worden behandeld, terwijl veel rijkdommen uit het district afkomstig zijn. Zij genieten er niet van. Zij willen geen mooie woorden meer horen van de regering. De mensen willen daden zien.