Memoriam

Aanpak boedelproblematiek cruciaal voor ontwikkeling Suriname
President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdag 22 juli een presidentiële commissie geïnstalleerd om vraagstuk boedelproblematiek op te lossen. De commissie ‘Boedelproblematiek in Suriname’ moet zich beijveren om deze problematiek op te lossen. Ook heeft zij tot taak het voorbereiden van conceptwetten en de regering te voorzien van adviezen. De installatie vond plaats op het Kabinet van […]