Meer dan SRD 600.000 beschikbaar voor landelijke ECD-controle

De ministerraad heeft een bedrag van SRD 630.928 goedgekeurd voor het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Het beheersbaar houden van de kosten voor levensonderhoud is een taakstelling van EZ. Deze taak bewerkstelligt het ministerie door de monitoring en controle van de basis en strategische goederen welke landelijk plaatsvindt. De Economische Controle Dienst (ECD) is de werkarm van het ministerie die deze controle uitvoert.
EZ-minister Rishma Kuldipsingh heeft op 2 juli in de Raad van Ministers (RvM) gezegd dat voor het continueren van de landelijke controlewerkzaamheden (in de periode augustus-december 2022), die geïntensiveerd zullen worden, het van belang is dat er logistieke middelen beschikbaar worden gesteld voor de ECD. Dit, omdat het als zeer urgent kan worden aangemerkt dat de basis en strategische goederen betaalbaar en beheersbaar blijven.
Vicepresident Ronnie Brunswijk vond net als de gehele Raad het voorstel van de bewindsvrouw raadzaam en gepast. Het goedgekeurde bedrag zal in kavels van vier perioden worden uitbetaald.
De samenleving zal middels publicatie van de groothandel- en consumentenprijzen geïnformeerd worden, alsook over de landelijke controlewerkzaamheden middels televisieprogramma’s en infomercials, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.