‘Medisch laboratorium Militair Hospitaal functioneert niet’

Mogelijke sluiting laboratorium
Rodney Cairo, bondsvoorzitter van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM), zei tegenover een lokaal medium, dat het medisch laboratorium in het Militair Hospitaal, niet functioneert. Hij stelde dat het personeel niet over materiaal beschikt om de laboratoriumwerkzaamheden te verrichten.
Cairo benadrukte, dat hij onlangs met drie laboratoriummedewerkers heeft gesproken die hun bezorgdheid hebben geuit over deze kwestie. “Ze hebben aangegeven, dat zij tot vrijdag de kans hebben om aan te geven waar ze willen werken, omdat het laboratorium gaat sluiten”, aldus Cairo. De medewerkers zien juist liever dat de staat middelen vrijmaakt om het laboratorium in het Militair Hospitaal open te houden.
De opdracht tot sluiten van het lab zou zijn gekomen van het ministerie van Defensie. Er zou geen geld zijn om materiaal voor het laboratorium te kopen, zodat het operationeel kan zijn.
Omdat er geen materiaal is, kunnen de laboranten dus ook geen werkzaamheden verrichten.
Volgens Cairo worden de militairen die gebruikmaken van diensten van het lab, verwezen naar particuliere bedrijven of naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. “De mensen worden dan ter beschikking gesteld van het ministerie en dat is een beetje onprettig voor hen, omdat zij niet hebben gevraagd om het lab te sluiten”, aldus Cairo.
Hij benadrukte dat de bond een brief zal richten naar de minister en graag in dialoog zou willen gaan. “We willen nagaan hoe een manier gezocht kan worden dat het laboratorium toch nog openblijft”, zei Cairo.
“Als er toch geen mogelijkheden zijn om het lab van het Militair Hospitaal open te kunnen houden, worden de personeelsleden met toestemming, overgeplaatst op een werkplek waar zij zich prettig voelen. Je kunt de mensen niet ergens plaatsen waar zij zich niet prettig voelen”, aldus Cairo.
Hij zegt dat er binnen het leger heel veel zaken zijn die aandacht behoeven van de bond. ‘’Zich bekommeren over de lab medewerkers van het MH, is slechts één van de uitdagingen waarmee de vrij nieuwe vakbond aan het handelen is. Cairo benadrukte dat het streven van de bond nog steeds is om de werkomstandigheden voor haar leden te verbeteren.
The post ‘Medisch laboratorium Militair Hospitaal functioneert niet’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname