Mathoera: ‘Het is een wilde actie’

Onlangs is er een algemene leden vergadering gehouden door de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM). Naar het schijnt zijn de militairen ontevreden, en hebben besloten  in actie te gaan. Rodney Cairo voorzitter van de bond, zei dat zijn leden niet gemotiveerd zijn, en is ook noodzakelijk, dat militairen een betere financiële waardering krijgen.
De bevelhebber stelt dat het recht van vereniging wordt erkend, maar de militair dient zich te houden aan de geldende wetten en regelgevingen van de organisatie. “In het kader van de recente ontwikkelingen, heeft de leiding van het Nationaal Leger een onderhoud gehad met de VRM, om van gedachten te wisselen en de knelpunten, de militair rakende te bespreken. In de vergadering zijn er duidelijke werkafspraken gemaakt”, aldus de bevelhebber Kolonel Kioe A Sen.
De bevelhebber zegt, dat de militairen zich vrijdag normaal volgens hun werkrooster moeten aanmelden in de Kazerne. En drukte hij ze op het hart  gehoor te geven aan deze oproep. Volgens Krishna Mathoera minister van Defensie, is er geen reden voor de VRM, in actie te gaan. De bewindsvrouwe zegt, dat ze volledig staat achter de verklaring van de bevelhebber. “Het is onverantwoord dat vakverenigingen, van de gewapende machten in actie gaan, dit is zeer ongezond”, aldus Mathoera. Ze zei dat er helemaal geen rede hiertoe is “het is een wilde actie”. De bewindsvrouwe zegt aan de VRM, dat ze niet dinsdag de eis kan indienen voor 150% loonsverhoging, en donderdag aankondigt de leden in actie gaan.
“De werkgever heeft niet eens de ruimte gekregen, daarop te reageren.
Dit is in strijd met de meest elementaire fatsoensnormen”, aldus Mathoera. Volgens de legerleiding hoeft de samenleving, zich niet ongerust te maken, want de veiligheid is gegarandeerd, en het leger zal te allen tijde gereed staan om Suriname te beschermen, te dienen.
The post Mathoera: ‘Het is een wilde actie’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname