Mathoera accepteert actie militairen niet

‘’We zien een regelrechte confrontatie, die aangezet wordt om wettelijke regelingen te overtreden, en dat zal ik niet accepteren‘’, dit zei Defensie minister Krishna Mathoera tijdens een gisteren gehouden persconferentie van de regering, met betrekking tot de staatsveiligheid. De minister zei dat het niet kan, dat ofschoon zij twee dagen geleden nog met de militaire vakbond aan tafel heeft gezeten, hem heeft aangehoord en aangegeven, dat zaken de militairen betreffende in orde worden gemaakt, de bond er toch voor kiest actie te voeren. Volgens Mathoera moet de regering ook de kans krijgen, een passend antwoord te formuleren en terug te koppelen met de militairen.
Mathoera zei dat er gepaste maatregelen zullen komen tegen degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan deelname aan de actie en op grond daarvan, niet aan het werk zijn verschenen. “We hebben geen behoefte en belang bij om op te ruien, te demotiveren of om mensen aan te moedigen te ageren tegen het wettig gekozen gezag. Daar hebben we geen behoefte aan en we gaan optreden”, aldus de defensieminister.
Het ministerie van Defensie is bezig een kort geding voor te bereiden en zal de vakbond voor de rechter slepen. De rechter zal gevraagd worden hem te verbieden dergelijke handelingen te plegen.
Wanneer gekeken wordt naar de financiële situatie, merkt Mathoera op, dat iedereen in de samenleving getroffen is, en niet alleen de militairen. “We moeten met zijn allen eruit komen en we doen ons best om hieruit te komen”, aldus Mathoera.
The post Mathoera accepteert actie militairen niet .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname