MANIPULERING DOOR EN VAN ONNOZELEN

Er zijn momenteel mensen in ons land doende, dit land in zeer gevaarlijk vaarwater te laten belanden. De zogeheten manipulatoren, die via de sociale media doelbewust aan haatzaaierij doen en hiermede bepaalde doelen wensen te bereiken. Men tracht op bepaalde misdadige wijze etnische groepen tegen elkaar op te hitsen, om zo bepaalde politieke doeleinden te bereiken of bepaalde malafide belangen behartigen. Ook zijn er lieden die via de sociale media, voice opnames lanceren, met de bedoeling  strafrechtelijke onderzoeken en eventuele vervolging van verdachten te ondermijnen. Men speelt hierbij overduidelijk een etnische snaar en wenst de onnozelen onder ons ervan te overtuigen, dat een bepaalde etnische groep die macht zou hebben in ons land, erop uit is een andere etnische samenstelling te criminaliseren en marginaliseren en wel op een dusdanige wijze, dat het laatstgenoemde etnische gedeelte van onze heterogene samenleving, wordt gedecimeerd. Men zou het volgens de haatzaaier, hoofdzakelijk hebben gemunt op de neergang van de binnenlandbewoners. Hooggeplaatsten in onze regering  zouden daarmede aan de slag zijn gegaan en daarvoor reeds werkarmen hebben geactiveerd. Verschillende personen van één etnische groep zouden in het vizier van de machthebbers zijn gebracht en stuk voor stuk uitgeschakeld dienen te worden. De haatzaaier, die doende is via zijn voice bijdragen geesten op te roepen die hij zeker niet zal kunnen bezweren, rept daarbij met geen woord over de vermeende zware misdrijven, waaraan bepaalde lieden zich zouden hebben schuldig gemaakt. De manipulator heeft het sect over de zogeheten uitschakeling van een bepaalde etnische groep door de aan de macht zijnde andere etnische machthebbers.  De voice bijdragen gaan duidelijk in de richting van rassenhaat, opruiing en levensgevaarlijke polarisatie, die zeker tot bloedvergieten zou kunnen uitlopen, indien er onnozelen zijn die bereid zijn dit land in een brandhaard te doen veranderen. De haatzaaiende elementen die hiermee zijn gestart, hebben geen flauw idee, hoe gevaarlijk hun niet doordachte acties wel kunnen zijn en wat voor verdere schade er aan dit land en zijn bevolking kan worden toegebracht. Figuren die hebben gezien wat voor ellende  er is veroorzaakt tussen juli 1986 en 1991 in voornamelijk het oosten en zuiden van ons land, zouden beter moeten nadenken over hun verwerpelijke ophitserij en rassenhaat, die zij wensen te stimuleren naar een kookpunt, dat voor ons allen een ramp zal opleveren. Het is daarom vooral raadzaam, dat wij ons allen beheersen en ons niet laten leiden tot gewelddadigheid en zinloze acties ten opzichte van elkaar. Situaties als in Rwanda, Myanmar en de Bosnische stad Srebrenica, moeten wij onder geen enkele voorwaarde hier hebben. Laat dat heel duidelijk zijn voor mensen die in het cerebrale zeer beperkt zijn gebleven en niet bij machte, bepaalde zaken en hun consequenties te overzien.
The post MANIPULERING DOOR EN VAN ONNOZELEN .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname