Mangroveproject te Weg naar Zee officieel van start

Het Mangrove Rehabilitatie Project te Weg naar Zee, is officieel van start gegaan. Het project is een samenwerking tussen het ministerie van Openbare Werken en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Partijen hebben op 21 juli jongstleden middels een contractondertekening de aanzet tot het project gegeven. Het startsein ging gepaard met de onthulling van het naambord door president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd gaf aan dat het project een structureel karakter gekregen heeft. ‘’De overheid heeft hiermee de stap gezet tot opschaling van het herstel van de kust’’, sprak de president. De mangrovebossen beschermen niet alleen onze kust, zij slaan ook CO2 op. Dit geschiedt bij mangrovebossen zowel boven- als ondergronds. “Dit draagt bij aan het verbeteren van het wereldklimaat en kan de nodige carbonkredieten opleveren, waaraan Suriname kan verdienden”, aldus het staatshoofd. Nu ook ons land te maken heeft met de gevolgen van klimaatverandering, is het volgens de president belangrijk dat er op de AdeKUS een studierichting Climate Change komt. Het rehabilitatieproject geeft ook de mogelijkheid tot de opschaling van het werk om de kust middels kwelders en mangroveaanplant te herstellen. Professor dr. Sieuwnath Naipal is initiatiefnemer van dit project. Aan het begin van 2015 is vanuit een wetenschappelijk oogpunt een aanvang gemaakt met de kustverdediging. Er was informatie nodig is om te bewijzen dat het concept om de kust te herstellen middels kwelders werkt. Een kwelder is een gebied dat omringd is door houten doorlaatbare dammen van walabapalen en bamboes, die tot taak hebben golven af te breken en sediment op te vangen. Het sediment vangt modder op die bijzonder noodzakelijk is voor mangrove groei. “De afgelopen jaren is het heel duidelijk geworden dat het concept, waarmee we begonnen zijn wetenschappelijk ondersteund en onderbouwd is en goede resultaten levert”, zei professor Naipal.
The post Mangroveproject te Weg naar Zee officieel van start .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname