Mangrove Rehabilitatieproject te Weg naar Zee van start

De uitvoering van het Mangrove Rehabilitatieproject te Weg naar Zee, ter bescherming van de kust langs het Weg naar Zeegebied, zal drie jaren duren. Professor Sieuwnath Naipal, van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, is initiatiefnemer van dit project, dat door de universiteit samen met het ministerie van Openbare Werken (OW) zal worden uitgevoerd. Het officiële startsein wordt vandaag gegeven.

Het contract voor het starten van het project om de kust die te kampen heeft met hoge erosiesnelheden te beschermen, is vorige week getekend in de aula van het IGSR-gebouw. Naipal gaf voor de contractondertekening met een presentatie aan wat het uiteindelijke belang is van dit rehabilitatieproject.

Naipal benadrukte dat niet alleen de ondersteuning van de overheid belangrijk is bij de uitvoering; ook de steun van de particuliere sector is welkom. “De rol van mangrove moet goed voorgelicht worden. Wanneer mangrove de gelegenheid krijgt groot te worden kunnen zij ervoor zorgen dat harde golven met minder kracht aankomen bij de kust. Het planten en behoud van mangrove is daarom zeer belangrijk voor bescherming van de kust.”

Het besluit is ook genomen om soft engineering (natuurbeheer) duurzaam te verankeren in het organogram van OW. Door dit te doen kunnen afgestudeerden hun kennis in werking zetten bij het ministerie en met meerdere oplossingen komen voor duurzaam natuurbeheer in Suriname, meldt de voorlichting van OW.

Minister Riad Nurmohamed van OW zei eerder dat tijdig moet worden aangegeven als er meer tijd of geld nodig zal zijn voor de uitvoering van het project, zodat bij het opmaken van de begroting hiermee rekening kan worden gehouden.