Mac Andrew wil focus op arbeidsplaatsen bij DWCP SU III

Een 13 personen tellende ILO-delegatie (Internationale Arbeidsorganisatie) onder leiding van de Director of the ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, Dennis Zulu, is deze week in Suriname voor een werkbezoek. Het team zal Suriname ondersteuning geven bij de voorbereiding en uitvoering van het Derde Decent Work Country Programme voor Suriname (DWCP SU lll).Het is de bedoeling dat het programma vanaf januari 2023 van start gaat. Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft de delegatie maandag ontvangen. In het derde DWCP wenst Mac Andrew om de zeer uitdagende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de noodzaak om ondernemerschap te stimuleren, de focus te leggen op werkgelegenheid.Deze hele week zal de ILO-delegatie gesprekken voeren met de sociale partners en overige stakeholders om zodoende vast te stellen welke specifieke programma’s in het kader van het DWCP SU-III zullen worden uitgevoerd. Zowel het ministerie als de ILO menen dat het concept van Decent Work in het hele land toegepast moet worden. De delegatie zal daarom ook een oriëntatiebezoek brengen aan het binnenland, meldt de voorlichting van AW&J.Het werkgelegenheidsbeleid moet rekening houden op ontwikkelingen in verschillende sectoren, zoals olie en gas. Volgens Mac Andrew zal het directoraat Arbeidsinspectie zijn personeel moeten upgraden om toezicht te kunnen houden op veiligheidsaspecten bij het verrichten van specialistische – en vaktechnische werkzaamheden. Hij meent dat Suriname een goede naam bij de ILO heeft opgebouwd voor wat betreft het succesvol ontwikkelen en uitvoeren van de programma’s.Zulu zegt namens de ILO zeer te spreken te zijn over het feit dat Suriname Decent Work en de Sustainable Development Goal-8 (SDG-8), had meegenomen in de Periodic Voluntary Review van de SDGs eerder dit jaar. Hij complimenteerde de minister en zijn staf voor de uitvoering van het tweede DWCP, dat thans in de afrondende fase verkeert.