LVV: Stijgend waterpeil Nannizwamp wordt gemonitord

17 Jul, 19:22

Het waterpeil in de Nannizwamp wordt constant in de gaten gehouden. Dit om het district Nickerie te behoeden voor wateroverlast. Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met Regionale Ontwikkeling & Sport en Openbare Werken pleegt grote inspanningen om de belangrijke beschermingswerken zoals de lekbeteugelingsdam en de waterspiegel in de Nannizwamp onder controle te houden.

Volgens Landbouw-directeur Soedeshchand Jairam is er intensief overleg tussen de ministeries en de districtscommissarissen tezamen met hun werkarmen, waarbij het waterpeil wordt gemonitord en er activiteiten worden ontplooid om de miljoenen liters zwampwater sneller en in grotere volumes naar de rivieren te kunnen afvoeren, meldt LVV.

Er zijn door LVV machines ingezet om dammen te verstevigen om de natuurlijke afvoeren te verbreden en kustmatige afvoeren taan te leggen. In de afgelopen tijd is er steeds geprobeerd het waterpeil in de Nannizwamp op een hoogte van 3.21 meter te houden, desondanks wordt er volgens de Jairam op dit moment een waterpeil van 3.28 meter opgemeten. “Dat betekent dat er meer druk op de dammen wordt gelegd en dat het soms nodig zal zijn water via boeren hun afvoersystemen uit te lozen, maar er is geen reden tot paniek. Het waterpeil is onder controle,” verzekert Jairam.

Advertenties

Sunday 17 July
Saturday 16 July
Friday 15 July