Lucht geklaard tussen Volle Evangeliegemeente en Twalfoe Ló

door Edwien Bodjie
PARAMARIBO — De Volle Evangeliegemeente neemt genoegen met uitleg van de bijbelstudiegroep Twalfoe Ló (afgeleid van The Twelve Tribes of Israël), dat ze niets te maken heeft met provocatie, bedreigingen en opzettelijke verstoring van de kerkdiensten. Ze zal dan ook de aangifte bij de politie intrekken en excuses aanbieden aan de beschuldigde groep, zegt Lud Deel na een gesprek op zijn initiatief met de Volle Evangeliegemeente. Hij omschrijft zijn groep als eerlijk, transparant, geweldloos en niet-provocerend.
De beschuldiging was via radio en televisie geuit door voorgangers van de gemeente onder leiding van Saifa Saling, die toen ook de aangifte had aangekondigd. Twalfoe Ló had dit zo zwaar opgevat dat ze ook bij president Santokhi hun bezorgdheid hebben geuit.

“Er is mogelijk sprake van een vergissing en dat Twalfoe Ló kennelijk verward is met een andere organisatie of met andere mensen die niet tot deze groep behoren”

Misverstand
Direct nadat de bijbelstudiegroep kennis had genomen van de beschuldigingen heeft ze met Saling gesproken en uitgelegd dat het niet leden van de groep zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan wat hen verweten wordt. Er is mogelijk sprake van een vergissing en dat Twalfoe Ló kennelijk verward is met een andere organisatie of met andere mensen die niet tot deze groep behoren. Deel weet echter niet om welke organisatie of personen het gaat en voelt zich ook niet geroepen dat te onderzoeken. De politie zou dit doen.
Hij zegt dat leden van de gebedsgroep zijn te herkennen aan een wit shirt. Daarnaast dragen de vrouwen een blauwe hoofddoek en blauwe rok en de mannen een lichtbruine lange broek. “We vinden het jammer dat onze eer en goede naam zijn aangetast, maar we blijven respectvol naar alle religieuze organisaties toe.”
Beschuldiging
De aanvankelijke beschuldiging is volgens Saling dat mensen van Twalfoe Ló naar drie locaties zijn geweest van zijn gemeente tijdens de kerkdienst en geprovoceerd en dreigementen geuit hebben. Daarnaast zouden ze onder de gemeenteleden flyers hebben verspreid. Hij noemt dit “heel vergaand.” “We zijn bekeerde mensen dus is het niet gepast het recht in eigen hand te nemen. We worden vaak uitgelokt maar daar zijn we verstandig genoeg voor om niet erin te trappen”, zegt Saling.