Lijst van Sabaku-kavels: klinkende namen!

Onlangs is er veel ophef geweest over het feit dat moraalridder, ABOP-assembleelid Obed Kanapé in het geniep maar liefst twee kavels toegewezen heeft gekregen in het omstreden Sabaku-project te Morgenstond in Paramaribo-Noord. Tijdens de behandeling van de ontwerpwet inzake grondconversie had Kanapé de grootste mond in De Nationale Assemblee (DNA), maar in de praktijk bleek hij te behoren tot het grondgeboefte. Sterker nog, hij zag het probleem niet in en probeerde zijn handelswijze te verdedigen.
Tijdens de poging zijn gedrag te verdedigen besefte hij niet eens dat hij domme uitspraken deed. Hij stelde min of meer dat je connecties moet hebben om een perceel (sneller) te kunnen krijgen. Dus niet de man met de kennis heeft de macht, maar de man met de kennissen.
Als wij de lijst van personen die een kavel hebben gehad bekijken, dan zien wij dat Kanapé de grote kavels heeft gekregen, namelijk 854,67 m2 en 872,14 m2 (kavelnummers 427 en 437). Anderen hebben kavels gekregen die half zo groot zijn als die van Kanapé. Zijn fractiegenoot Edgar Sampie heeft eveneens twee kavels gekregen.
Wij publiceren hier de lijst van personen die een kavel hebben gekregen en hun kavel ingeschreven hebben bij het Management Instituut GLIS (MI-GLIS). Let wel, op deze lijst komen alleen namen van die personen voor die hun grondbeschikking hebben ingeschreven bij MI-GLIS. Dus het is best mogelijk dat er nog mensen zijn die een kavel hebben gekregen, maar hun grondbeschikking nog niet ingeschreven hebben bij het MI-GLIS. Er kunnen nog meer lijken uit de kast komen.
In DNA hebben assembleeleden herhaaldelijk gevraagd om een lijst van personen die een kavel hebben gekregen in het Sabaku-project. Die lijst hebben zij tot nu toe niet kunnen krijgen. “Minister van Occupatie”, Dinotha Vorswijk, heeft deze lijst dus wel in bezit, maar zij heeft die angstvallig geheimgehouden. Het feit dat zij deze lijst geheimgehouden heeft, geeft aan dat zij iets te verbergen heeft. Alstublieft, hier de lijst dan.
De naam Jogi komt ook voorOnze verbazing werd groter toen wij de naam Jogi zagen. Het gaat hier om gezinsleden, de zonen van VHP-assembleelid Mahinder Jogi. Zie de kavelnummers 214 (V.M. Jogi) en 412 (W.D.J. Jogi). V.M. Jogi staat voor Vidjindra Manoj Jogi, geboren op 15 september 1989. W.D.J. Jogi staat voor Wiresh Dewindre Jaggernath Jogi, geboren op 21 september 1995. Beiden waren op de dag van de afgelopen verkiezing ingeschreven op hetzelfde adres: Geraniumstraat nummer 1 te Groningen in het district Saramacca. Assembleelid Mahinder Jogi staat ook op hetzelfde adres ingeschreven.
Ons staat nog vers in het geheugen hoe VHP-fractiegenoten van Jogi in DNA (Cedric van Samson, Asis Gajadien en Kishan Ramsukul) ageerden tegen uitgifte van de Sabaku-kavels. Eveneens is het bekend dat een partijgenoot van Jogi, minister Riad Nurmohamed (Openbare Werken) zich verzet tegen uitgifte van de Sabaku-kavels vanwege strijdigheid met de wet. En dan zit Jogi daar, wetende dat zijn zonen ook kavels hebben gekregen en dat hij deelgenoot is van hetgeen waartegen zijn directe collega’s strijd leveren. Nu pas begrijpen wij waarom Jogi stil is gebleven in deze case.
Wij hebben Jogi gebeld, maar niet kunnen bereiken. Uit de wandelgangen zou zijn gebleken dat Jogi meegedeeld heeft twee Sabaku-kavels gekocht te hebben. De samenleving heeft nimmer een bericht onder ogen gehad dat de Sabaku-kavels te koop zijn. Jogi had kunnen weten dat minister Nurmohamed de verkaveling van het Sabaku-proect ter discussie heeft gesteld, alsmede de wettigheid van uitgifte van deze kavels. De parlementariërs Kanapé en Sampie hadden dit ook kunnen weten. Mooi is dat, je hoort als assembleelid de wettigheid van zaken te bewaken, maar aan de andere kant ben je deelgenoot van de onwettigheid.
Er zijn nog meer klinkende namenL. Brunswijk, Atompai (tweemaal), R. Ravenberg, naamgenoten van GBB minister Dinotha Vorswijk (E. Vorswijk, R.A. Vorswijk en J. Vorswijk), V.M. Brunswijk, Vitolie (familie van vicepresident Ronnie Brunswijk), Linger, Jones, Jozefzoon, Pinas, Palatta (familie van vicepresident Brunswijk), Plein (tweemaal), Graanoogst (tweemaal), Abiamofo (tweemaal), Abaas, Pansa, F.A. Sharman (staat voor Fayas Ahmad Sharman. Deze NDP’er is indertijd door assembleelid Melvin Bouva gehaald naar DNA als werknemer), etc.
Ook de vele stichtingen vallen ons op. Wij zijn nog niet zover gekomen om bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) te achterhalen welke namen schuilgaan achter deze stichtingen. Enkele stichtingen hebben zelfs meerdere kavels gekregen. Stichting Never Look Back At Shinning (kavelnummer 250) heeft bijkans drie en een half vierkante kilometer grond gekregen. Wat de reden hiervan is, weten wij niet. Er zijn te veel vragen om ze beantwoord te krijgen.
Tweede Sunnypoint in wordingIndien wij de lijst analyseren, dan hebben wij een gegronde vrees dat hier een tweede Sunnypoint of tweede Texas in wording is, alwaar wetteloosheid en bandeloosheid de boventoon voeren. Levende …