“Lichte toename COVID-19-gevallen, geen reden tot bezorgdheid”

Dew Sharman, vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, zei aan het begin van de vergadering van vandaag dat het COVID-19-virus weer toeslaat en dat de aantallen zorgwekkend zijn. Zo heeft hij informatie dat het Regionaal Ziekenhuis Wanica geen mensen meer kan opnemen vanwege het tekort aan personeel en dat de 4 IC-bedden in het ’s Lands Hospitaal niet meer beschikbaar zijn.
Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid erkent dat er in de afgelopen dagen een toename is gezien in het aantal COVID-19 -gevallen en dat het niet onder stoelen of banken wordt geschoven. De minister benadrukte dat de situatie gemonitord wordt. “Ondanks de lichte toename is er geen reden tot bezorgdheid vanwege het feit dat het variant of concern omicron reeds vanaf december is bevestigd en nog steeds de meest dominante is. Er is geen andere variant of concern door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze variant is weliswaar besmettelijker dan de andere varianten, maar het verloop van de ziekte is mild”, sprak de minister.
Ramadhin gaf aan dat de stijging te verwachten was nadat de maatregelen waren vrijgegeven en activiteiten normaal mochten plaatsvinden. Ramadhin benadrukte dat vaccineren nog steeds het belangrijkste middel is om ernstige ziekte tegen te gaan. “Vaccineren is nog steeds prioriteit nummer een en is nog steeds mogelijk. Op dit moment zijn er ongeveer 20.000 Sinopharm vaccins met vervaldatum 2023 en ongeveer 165.000 Pfizer vaccins met vervaldatum september 2022 beschikbaar”, stelde Ramadhin.
Volgens de bewindsman is er in maart gestart met de uitfasering van COVID-19 op basis van de epidemiologische ontwikkelingen, waarbij het aantal positieve gevallen aan het afnemen was. Er zijn toen maatregelen getroffen om de bewegingsvrijheid van burgers te relaxeren. Ramadhin legde uit dat de strategie was om verantwoord uit te faseren rekening houdende met een mogelijke toename van het aantal cases. Sharman haalde ook aan dat er geen of nauwelijks swabposten zijn en dat burgers verwezen worden naar particuliere instellingen waar zij minimaal SRD 300 moeten betalen.
Ramadhin benadrukte dat er nog swabposten zijn bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). De minister legde uit dat vóór de uitfasering een testbeleid werd gehanteerd, waarbij iedereen ongeacht duidelijke klachten of niet getest werd. Bij de uitfasering is het testbeleid drastisch veranderd en is besloten dat alleen personen die voldoen aan de diagnostische criteria van COVID-19 geswabt worden.
Volgens Ramadhin kunnen personen zich gewoon aanmelden bij de swabposten. Er zijn ongeveer nog 44.500 testen beschikbaar. “Alleen personen die voldoen aan de criteria worden getest. Dat betekent personen die al ziek zijn en waarschijnlijk al COVID-19 hebben vandaar het positiviteitspercentage aan de hoge kant is”, verduidelijkte de bewindsman.
Op het voorstel van Sharman dat het parlement samen met deskundigen van het ministerie van Volksgezondheid de nieuwe situatie bespreekt, zei de minister dat eens is dat er een sessie komt waarbij er samen met DNA gesproken kan worden over de verder te nemen stappen bij eventuele verslechtering van de situatie.