Leslokaal voor jeugdigen in detentie

Met het onthullen van een plaquette door minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi en de Lions District Gouverneur was de overdracht van een leslokaal voor jeugdigen in detentie te Santo Boma een feit.
Alvorens over te gaan tot de overdracht van het gebouw waren er de gebruikelijke toespraken van de voorzitter van de commissie Lion Rudolph Augustin, het korpshoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren Joyce Pané-Alfaisie, de directeur Operationele Diensten bij het ministerie van Justitie en Politie, Patrick Campagne, de Lions District Gouverneur 60A Jerry Hoffman en de minister Amoksi.
De overdracht vond daarna plaats door het tekenen van het overdrachtsprotocol tussen de minister van Justitie en Politie en de Lions District Gouverneur. Hierna werd ook een onderhoudscontract getekend door de directeur Operationele Diensten en de voorzitter van de commissie bestaande uit vijf samenwerkende Lions clubs. Tijdens de daaropvolgende rondleiding door het gebouw werden de machines, die zijn gedoneerd door Staatsolie Foundation for Community Development, symbolisch in gebruik genomen.
Wat heeft het gekost?
Dit project is uitgevoerd door de vijf samenwerkende Lions clubs Paramaribo East, Paramaribo West, Paramaribo North, Kwatta en Para en is mogelijk gemaakt via een Grant van Lions Clubs International Foundation (LCIF) voor een bedrag van USD 68,464. De resterende fondsen voor het gebouw zijn ingevuld door de vijf samenwerkende Lions clubs en haar lokale partners. Het gebouw heeft in totaal USD 91,285.33 gekost.

Leslokaal van essentieel belang voor de jeugdige in detentie
Het doel van dit project is om te geraken tot een beroeps- en marktgericht onderwijsprogramma waarin voldoende aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van praktische vaardigheden en het leggen van een goede basis voor deze jeugdige gedetineerden waardoor zij na het verlaten van het correctie centrum een succesvolle terugkeer kunnen maken in de maatschappij. 
De bouw van deze leerwerkplek zal niet alleen een impact hebben op het leven van de jeugdige gedetineerden, maar ook op de gemeenschap. Dit op basis van preventie van recidive, het inperken van jeugdcriminaliteit en het bevorderen van maatschappelijke participatie. 
GW