Leerkrachten binnenland ontvangen achterstallige betalingen MinOWC

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft de toelagen van de leerkrachten in het binnenland afgelopen maand voor een groot deel uitbetaald. De volgende tranche wordt eind deze maand uitbetaald aan de leerkrachten. Het ging om toelagen die jaren niet waren uitbetaald aan de leerkrachten.
Met betrekking tot de andere toelagen die leerkrachten moeten ontvangen, zegt Leandro Simson, voorzitter van het Platform Leerkrachten Binnenland, dat er een commissie ingesteld moet worden om dit te bewerkstelligen. De leerkrachten hadden tijdens de verschillende bijeenkomsten met onderwijsminister Marie Levens duidelijk te kennen gegeven, dat hun toelages niet meer toereikend zijn in deze tijd met alle verhogingen van de afgelopen jaren.
Ook werden de toelages niet evenredig verspreid naar de groep toe. Volgens Simson geeft dit aan dat het ministerie gewerkt heeft aan de meest gestelde punten van het platform. Er is nauwelijks sprake van wateroverlast in het Boven-Surinamegebied. Enkele dorpen ondervinden nog steeds last van de zware regen waaronder Djoemoe, Pokigron, Semoisie en Abenaston.
Ondanks de zware regen, trekt het water toch snel weg, zegt Simson. De ondergelopen scholen zijn na de wateroverlast in het Boven-Surinamegebied direct schoongemaakt. De leerkrachten die vertrokken naar het binnenland werden met schoonmaakartikelen meegestuurd.
Voor nu is de situatie in het binnenland met betrekking tot het onderwijs wat beter. Er is nog steeds sprake van een achterstand in het onderwijs in het binnenland, meer nog in de inheemse gebieden in het zuiden. Deze groep leerkrachten kan niet vertrekken omdat de vliegvelden te kampen hebben met wateroverlast. Er is een enorme leerachterstand door de COVID-19-pandemie en de wateroverlast van de scholen. Volgens Simson wordt er nu pas gewerkt aan de afronding van het tweede kwartaal.
De communicatie van het ministerie naar de leerkrachten in het binnenland is veel beter nu, zegt Simson. Het Platform van Leerkrachten Binnenland is tevreden met de inzet van het ministerie om de problemen van de leerkrachten aan te pakken.