Launch SoZaVo Basiszorg Helpdesk

In het district Nickerie vond op vrijdag 29 juli de launch plaats van de SoZaVo Basiszorg Helpdesk, een project van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo, gaf het startsein voor het project. Onder de aanwezigen bevonden zich de districtscommissaris van Nickerie Senrita Gobardhan, assembleeleden Harriette Ramdien, Stephen Madsaleh en het hoofd van het Staatsziekenfonds Nickerie, Soerinder Badal
In juni 2022 bracht president Chandrikapersad Santokhi een bezoek aan het district Nickerie, om de verschillende noodkreten aangaande de premiesubsidie aan te horen. Uit het bezoek zijn er oplossingsmodellen voortgevloeid die zijn goedgekeurd in de regeringsvergadering. Besloten is dat er landelijk een SoZaVo Basiszorg Helpdesk wordt ingesteld waar informatie gevraagd kan worden over de ziektekostenverzekering voor de doelgroepen in de leeftijdsgroep 0-16 jaar, 60-plussers, mensen met een beperking, zwangere vrouwen, studenten, mensen met een chronische ziekte (arbeidsongeschikt) en binnenlandbewoners. Het pilotproject start in Nickerie.
Minister Ramsaran gaf te kennen dat het toekennen van premiesubsidie, ook onderdeel is van het pakket aan maatregelen dat het sociaal vangnet vormen. ‘’SoZaVo weet als geen ander, dat bereikbaarheid en toegankelijkheid tot het ontvangen van premiesubsidie binnen deze moeilijke tijd zeer belangrijk is, vooral voor de bijzondere gevallen’’, aldus de minister. Personen die tot de doelgroep behoren, kunnen nu op één locatie hun aanvraag indienen, goedkeuring krijgen en hun kaart ontvangen.
“De regering Santokhi-Brunswijk heeft oor voor de kritische geluiden vanuit de samenleving. Wij hebben de zaken meegenomen nadat ik samen met de president een bezoek had gebracht aan het district, en we hebben ervoor gezorgd dat er niet alleen een versoepeling is gekomen, maar dat uw verzekering nu voor twee tot vier jaar wordt verlengd”, zei de minister.
Hij riep de medewerkers op om hun beste beentje voor te zetten bij de dienstverlening van de samenleving, maar riep de samenleving ook op om tijdig hun aanvraag in te dienen. ‘’Het ministerie van SoZaVo werkt continu eraan de dienstverlening dichter bij het volk te brengen, dit project is een voorbeeld hiervan’’, aldus de minister.
 
The post Launch SoZaVo Basiszorg Helpdesk .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname