Landelijk veiligheids controles opgevoerd

In het kader van het Zero Tolerance Veiligheidsbeleid welke onlangs door het Korps Politie Suriname is afgekondigd, heeft de politie in samenwerking met het Nationaal Leger en andere veiligheidsdiensten op vrijdag 16 september rond middernacht de veiligheidscontroles landelijk opgevoerd. Daarbij zijn er in meerdere districten simultaan roadblocks gehouden.In Paramaribo zijn er op diverse locaties bijkans 800 voertuigen gecontroleerd,.waarbij er verschillende verkeersovertredingen zijn geconstateerd zoals het niet kunnen tonen van een geldig rijbewijs, verzekeringsbewijs en of keuringsbewijs. De politie heeft deze overtreders geverbaliseerd. Ten aanzien van de gevallen waarbij de bestuurders geen rijbewijs konden tonen, zal op grond van art. 7 van de Rijwet in overeenstemming met de aangepaste wet hieromtrent een proces-verbaal worden opgemaakt. Daarnaast zijn er bestuurders aangehouden die onder invloed hebben deelgenomen aan het verkeer. Ook is er kordaat opgetreden tegen bestuurders van wie hun voertuig slechts van een kentekenplaat was voorzien en bestuurders die de kentekenplaten van hun voertuigen hadden voorzien van de zogeheten mica platen.In het district Nickerie werden meer dan vijftig voertuigen gecontroleerd. Tijdens de roadblock is de politie omstreeks 03.00 uur gestuit op een voertuig met een bruingevachte kalf erin. De bestuurder R.R. van dit voertuig kon geen duidelijke verklaring geven omtrent de herkomst van het kalf. Na R.R. flink aan de tand te hebben gevoeld, is gebleken dat het kalf vermoedelijk van diefstal afkomstig is, waardoor hij direct is aangehouden. Het onderzoek bracht nog vier andere verdachten in beeld. Deze verdachten die vermoedelijk op de vlucht waren naar Paramaribo, zijn te controlepost Burnside in de kraag gevat.Het Zero Tolerance veiligheidsbeleid zal onverkort worden uitgevoerd. Deze operaties met een landelijk karakter werd uitgevoerd onder leiding van de Directeur Operaties, Commissaris van politie Bryan Isaacs. “Het handhavingsbeleid in de praktijk zal verder worden aangescherpt om het veiligheidsgevoel van de burgers te verhogen. We shall use all lawfull tools available to fight crime” liet Commissaris Isaacs optekenen.

Landelijk veiligheids controles opgevoerd Korps Politie Suriname.