Lage bazo-kaart premie groot probleem voor SZF

Volgens de directeur van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), Radjesh Radjkoemar, liggen de bedragen die de overheid betaalt voor de diensten aan bazo-kaarthouders te laag. Dit is volgens hem één van de voornaamste redenen waarom het bedrijf zich in een ongezonde financiële positie bevindt. De directeur zei dat de premie sedert 2016 niet meer is aangepast, terwijl de kosten voor deze groep zeer hoog liggen. ‘’Wij als SZF hebben aan de hand van het consumptiegedrag een voorstel gedaan. Het SZF is samen met de Zorgraad op één lijn dat de premie aangepast moet worden‘’, aldus Radjkoemar. De directeur zei dat de overheid zelf op de hoogte is dat haar afdrachten niet meer toereikend zijn, maar weigert ze aan tafel te gaan. Volgens Radjkoemar is deze bazo-groep van de overheid het grootst en drukt het zwaarst op het budget van het SZF. Het SZF moet er beter gaan uitzien, voor zowel de verplicht verzekerden, de landsdienaren als de Bazo- en BZV-verzekerden, aldus de directeur. ‘’We gaan stapsgewijs die richting op. Het SZF ontvangt te weinig financiële middelen en wij moeten het daarmee doen,” aldus Radjkoemar. Volgens Radjkoemar is het de bedoeling dat er reeds in oktober een premie- aanpassing komt voor bazo-kaart gebruikers. De directeur zei dat de gesprekken hiervoor reeds gaande zijn. De premiebetaler verwacht een bepaald pakket, dat moet worden uitgebreid. De mogelijkheden voor uitbreiding worden nu bekeken. ‘’We gaan ook voor modernisering, want er zijn een heleboel geneesmiddelen, die we ook in het pakket willen krijgen”, aldus de directeur.
The post Lage bazo-kaart premie groot probleem voor SZF .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname