Laatste lichting penitentiaire ambtenaren beëdigd

150 penitentiaire ambtenaren vierde klasse zijn beëdigd tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP’er). Het gaat om de lichting rekruten van januari 2020. De manschappen zijn gisteren op het terrein van de Centrale Penitentiaire Inrichting, te Santoboma in hun nieuwe hoedanigheid ingezworen. KPA-bondsvoorzitter, Max Breinburg, heeft tijdens zijn toespraak de beëdigden bemoedigd en gewezen op hun plichten.
Daarnaast heeft hij aangegeven, dat er met het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) wordt gewerkt aan hun rechtspositionele zaken. “Er zijn nog tal van zaken die gerealiseerd dienen te worden ter verdere professionalisering van de dienst.” Hij heeft tijdens zijn toespraak laten doorschemeren dat hij bij de minister een zekere mate van waarschijnlijkheid heeft geconstateerd om te werken aan het formaliseren van de nodige voorzieningen.
“Er wordt veel meer van u verwacht dan alleen die deuren open maken en sluiten,” zei beleidsadviseur Juspol, Georgine Acton. Zij drukte de groep op het hart om een bijdrage te leveren aan het resocialisatie proces van de gedetineerden. Om hen aan te sterken, zodat zij bij het terugkeren naar de samenleving een waardige plek kunnen innemen.
Joyce Pané-Alfaisi, korpschef KPA, drukte de groep op het hart om het imago hoog te houden en te allen tijde een goed voorbeeld te wezen. “Houdt u zich aan de geldende regels. Er wordt met een vergrootglas gekeken naar het korps.” Zij heeft verder aangegeven, dat zij zich ervan bewust is dat er heel veel inspanning is gepleegd door de beëdigden om dit punt te bereiken.
“Uw weg en toekomst binnen deze organisatie heeft u in eigen handen. De overheid en de leiding van de dienst zullen daarbij zorgen voor de nodige facilitering.” Verder heeft zij hen aangegeven niet stil te blijven, na deze stap. “Weest u altijd alert,” zei Pané-Alfaisi.
Juspol-minister Kenneth Amoksi sprak de groep ook toe met bemoedigende woorden en ging in op uitdagingen en risico’s van het beroep. “Jullie zijn door de overheid aangetrokken om individuen, die ontspoord zijn te begeleiden in het resocialisatie proces, ongeacht welk sociaal maatschappelijke situatie ertoe heeft geleid dat zij hier zijn beland. Als we hier niet goed resocialiseren krijgen wij steeds draaideur criminelen en dan hebben jullie je werk niet goed gedaan.”