LAATDUNKEND EN ONACCEPTABEL

De regering van Guyana onder leiding van Irfaan Ali, tracht op allerlei manieren onze regering onder leiding van president Santokhi, het mes op de keel te leggen en zo af te dwingen, dat er 150 visvergunningen worden afgestaan aan Guyanese vissers, om in onze wateren vrij en blij te kunnen komen vissen. De vicepresident van dat land, Bharrat Jagdeo, zeker geen onbekende in ons land, we denken daarbij aan de zogeheten CGX-affaire onder de regering Wijdenbosch, beweert bij hoog en laag, dat de Surinaamse regering verregaande toezeggingen heeft gedaan aan de Guyanezen, dat de gewenste vergunningen zouden worden toegewezen. Men beweert in Georgetown steevast, dat er documenten zijn ondertekend, waaruit zou moeten blijken, dat Suriname de 150 vergunningen zou verstrekken. Minister Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij, heeft reeds herhaalde malen verklaard, dat er geen sprake is van toezeggingen met betrekkingen tot 150 visvergunningen aan de Guyanezen en dat zulks zelfs onmogelijk is, omdat de Surinaamse visserijwet verbiedt dat er visvergunningen aan niet-ingezetenen worden verstrekt. Maar meneer Jagdeo heeft zeer recentelijk gemeend in aanwezigheid van honderden vissers, uit te halen naar Suriname en ons land en zijn regering, als onbetrouwbaar en corrupt, neer te zetten. Jagdeo was tijdens deze bijeenkomst zeker erop gericht, ons als land te bekladden en beschimpen, alleen maar omdat wij niet van plan zijn onze visgronden af te staan aan nog meer Guyanese plundering. Het is duidelijk dat de Guyanese visgronden totaal leeggevist zijn en dat plundering in onze wateren, de enige overgebleven optie is voor Jagdeo en Irfaan Ali. Men is zelfs bereid alle registers uit de kast te trekken, om onder zware druk de visvergunningen alsnog afgestaan te krijgen, al zou dat betekenen, dat we in strijd zouden handelen met onze bestaande visserijwetten. De vrijpostigheid van Irfaan Ali en Jagdeo, loopt helemaal de spuigaten uit en geen enkele Surinaamse regering die zichzelf respecteert, kan zich dit doen welgevallen. Suriname is een soevereine staat die zijn territoriale integriteit te allen tijde dient te beschermen en bewaken. Geen enkele Guyanese rover mag denken dat hij voor ons komt bepalen, wat we met onze visgronden doen en wie er wel of niet mogen vissen. De realiteit is dat men in Guyana weet dat we nog gezonde visgronden hebben en die willen ze komen plunderen, om vervolgens de vangsten weg te slepen en vervolgens ook nog te exporteren naar onder meer de Verenigde Staten van Amerika. Maar meneer Jagdeo gaat nog veel verder en suggereert zelfs, dat Surinaamse investeerders in Guyana het leven zuur zal worden gemaakt, als de vergunningen aan de vissers uitblijven. Chantage van de hoogste plank. We kunnen helemaal niet begrijpen waar deze arrogantie vandaan komt en Jagdeo ervan uit gaat, dat we wel overstag zullen gaan en buiten alle vigerende wettelijke regels om, hem zijn zin zullen geven. Er heerst nu reeds zware kritiek op onze regering, wegens haar zwijgzaamheid in deze kwestie. Alleen minister Sewdien heeft een ferm standpunt ingenomen en zegt, dat er geen enkele vergunning zal worden gegeven. Zowel op het ministerie van BIBIS als in het Kabinet van de President, zwijgt men en daar dient toch wel een eind aan te komen. De Guyanezen trachten “power play” te spelen en nemen de investeerders uit ons land in gijzeling. Ook denkt men ons te kunnen overhalen tot concessies in deze kwestie, omdat er plannen zijn voor de bouw van een brug op ons grondgebied en wel over de Corantijn. De NDP heeft als grote politieke partij al een schrijven gericht aan de regering Santokhi over deze kwestie, waar we ons voor de volle 100 procent achter wensen te scharen. Volgens de partij kan geen enkele regering het accepteren zo door Georgetown te worden bejegend en beledigd. De NDP stelt zelfs, dat de bouw van de brug over de Corantijn maar moet worden geparkeerd, gezien de brutale en beledigende houding van Jagdeo. Wederom is de brutaliteit van de Guyanezen op onmiskenbare wijze bewezen en dat dient de regering Santokhi goed in te zien. Men denkt dat omdat er thans veel geld verdiend wordt door Amerikaanse investeringen, men ons kan koeioneren en beledigen. President Santokhi en zijn hele regering mag er gerust vanuit gaan, dat de gehele gemeenschap deze kwestie op de voet volgt en hij op geen enkele wijze voor de Guyanezen door de knieën kan en mag gaan. Er valt niets te verstrekken en wij behoren vooral onze nationale soevereiniteit en territoriale integriteit voortdurend te beschermen. Wat wij juist moeten doen, is de illegale plundering van Guyanese vissers in onze wateren, harder aanpakken. Wij staan volledig in ons recht en dat moet duidelijk gemaakt worden aan Irfaan Ali en Jagdeo. In Frans Guyana worden illegaal vissende Guyanezen hard aangepakt. Boten worden afgepakt en vernietigd en dat weet men, daarom plundert men hier en wenst over ons heen te lopen en dat mag onder geen beding worden toegestaan.
The post LAATDUNKEND EN ONACCEPTABEL .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname