Korpschef: “Geen traangas gebruikt tegen actievoerders Klaaskreek”

De waarnemend korpschef (kc) van het Korps Politie Suriname (KPS), Ruben Kensen, zegt in gesprek met Suriname Go dat de politie van Klaaskreek geen traangas heeft gebruikt tegen de actievoerders die de weg hadden gebarricadeerd. “De openbare orde en rust moeten gehandhaafd worden en de politie wordt daarbij ondersteund door het Nationaal Leger,” geeft de politietopman aan.
De korpschef geeft verder aan dat de politie er is om strafbare feiten te voorkomen. “Bij de barricade van wegen krijgen we altijd een vreselijke ontwrichting van de maatschappij, hetgeen wij als KPS, zo veel als mogelijk moeten beperken. De doorstroming van het verkeer moeten wij garanderen. Wij zijn er voor bescherming en voorkoming van wanordelijkheden, daarom gaan wij het niet meer oogluikend toelaten dat de openbare weg wordt gebarricadeerd,” merkt Kensen op.
Volgens Kensen worden mensen onnodig gedupeerd. Hij geeft aan dat er andere manieren zijn om acties te voeren zonder dat anderen er de dupe van worden, haalt de kc aan.
Bewoners van Brokopondo protesteren al een paar dagen uit ontevredenheid. Het traditioneel gezag van Brokopondo had een petitie ingediend bij de regering en het parlement over de situatie van de wateroverlast, maar ze hebben geen reactie gehad.
Ook klagen de bewoners over het tekort aan schoon drinkwater in de dorpen. Veel waterbronnen zijn beschadigd tijdens de overstroming bij het spuien van het water uit het stuwmeer.