Korpschef: “Arrestanten in ziekenhuis maken het goed”

Volgens waarnemend korpschef Ruben Kensen liggen de twee arrestanten die mishandeld zijn door een politie-inspecteur in het cellenhuis post Geyersvlijt nog in het ziekenhuis. De politietopman veroordeelt de behandeling van de arrestanten door de politiefunctionaris en benadrukt in gesprek met Suriname Go dat het onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd.
Hoewel het nog niet duidelijk is of er sprake is van het schenden van mensenrechten, is het onacceptabel dat de politie arrestanten mishandelt en letsel veroorzaakt. Kensen benadrukt dat politieagenten instructies krijgen over hoe ze moeten handelen en dat ze geen instructies krijgen om arrestanten te mishandelen. Het geldt niet alleen voor arrestanten, maar ook voor burgers.
Als een burger zich niet verzet of een bepaalde houding aanneemt, mag de politie niet overgaan tot mishandeling of geweld, zegt de korpschef. Als blijkt dat een agent excessief gedrag heeft vertoond, moeten ze de gevolgen van hun acties onder ogen zien. Agenten zijn professionals en weten hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties, zegt Kensen. Er is een controlemechanisme dat onderzoekt wanneer de politie over de schreef gaat en er worden consequenties getrokken als dat nodig is.
De korpschef benadrukt dat het Politiehandvest te allen tijde gehanteerd moet worden en dat er altijd aandacht zal worden besteed aan het vermijden van buitenproportioneel geweld tegen burgers. Hij wijst erop dat de manier waarop mensen worden benaderd, zelfs als ze criminelen zijn, van groot belang is.