‘Koersstijgingen, waarschijnlijk door verminderd vertrouwen in regeringsbeleid’

Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vertelde onlangs, dat we de afgelopen maanden geconstateerd hebben dat de  wisselkoers van de USD dollar, ten opzichte van de SRD erg gestegen is. Girdhari verklaarde dat dit komt omdat de vraag naar valuta groter is  dan het aanbod en als er schaarste is van een bepaalde munt, zal er volgens Girdhari, altijd sprake  zijn van een prijsstijging. “Waarschijnlijk heeft de stijging van de wisselkoersen ook te maken met het feit dat het algemeen vertrouwen in het regeringsbeleid aan het afnemen is”, aldus Girdhari.
Hij verduidelijkte dat wij een importland zijn, waardoor de behoefte aan vreemde valuta enorm is. Girdhari zei dat er tot op heden geen orgaan is, dat de export stimuleert. Volgens Girdhari komt dit ook, omdat we de meest simpele dingen  niet geregeld hebben. Als er nu een ondernemer komt, die graag een bepaald product zou willen exporteren, betreft het volgens Girdhari, een hele loperij voor die ondernemer. “Dit terwijl zaken snel geregeld zouden kunnen worden, als er een centraal punt is.”
Girdhari is van mening, dat er gekeken moet worden naar wat wij allemaal importeren. Volgens Girdhari is het niet nodig bepaalde producten te importeren, omdat wij bepaalde goederen zelf kunnen produceren. “De groei van onze economie kan slechts verwezenlijkt worden als we meer gaan produceren en meer exporteren. Hierdoor kunnen we meer dollars verdienen. Dat zal uiteindelijk zorgdragen voor de oplossing van een aantal financiële en economische vraagstukken”, aldus Girdhari.
 
The post ‘Koersstijgingen, waarschijnlijk door verminderd vertrouwen in regeringsbeleid’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname