Koersstijging van 32% binnen 3 maanden

De Staat Suriname geeft naar wij vernemen, te veel uit en vanwege het uitvallen van de extra inkomsten door middel van de BTW, wordt dit gat opgevuld met schatkistpapier, leningen die de staat aangaat en dus weer uitgeeft. “Kortom, hierdoor ontstaat een groot gehalte aan maatschappelijke geldhoeveelheid, waardoor de termijndepositoveilingen van de Centrale Bank van Suriname niet meer werken. Deze informatie zal vast wel te vinden zijn op de website van het Bureau voor de Staat-schuld, want daar zullen de schatkistpromessen die door de staat zijn uitgegeven, zijn aangemeld”, zegt onze bron binnen de moederbank. Sinds mei 2022 is de wisselkoers volgens berekeningen van verschillende deskundigen, met ruim 32 procent gestegen. “Dit wil zeggen, dat de wisselkoers in de afgelopen drie maanden, steeds verder omhoog is gegaan en de monetaire autoriteiten hebben dat niet tegen kunnen houden.”
Leningen van de staat
“Normaliter komen de belastinggelden die wij betalen, binnen op de rekeningen van de staat bij de commerciële banken. De bedoeling is dan dat de commerciële banken die betalingsopdrachten doorsturen, zodat die op de rekening van de staat worden overgemaakt bij de Centrale Bank.
Wat er is gebeurd, is dat de regering sinds enkele jaren vanaf Gillmore Hoefdraad minister van Financiën was, leningen heeft lopen bij de verschillende commerciële banken en Hoefdraad heeft toen toestemming verleend om van die rekeningen van de belastingen in te houden wat de staat hen verschuldigd is per maand.
Hierdoor is de controle op de SRD’s die op de markt worden gebracht, gecompliceerder”, aldus onze bron.
Termijndeposito’s
“Door de percentages van 90 procent termijndeposito’s (TD’s) heeft er een enorme geldcreatie plaatsgevonden, tegelijkertijd heeft de staat wederom schatkistpromessen uitgeleend en dat zijn niets anders dan leningen/ certificaten met een rente erop. Wanneer de termijn vervalt, krijg je de rente uitgekeerd van de staat en je geld terug.
Wat veel mensen doen met deze extra hoeveelheid aan SRD’s, is dat zij US-dollars opkopen en dat creëert steeds weer druk op de wisselkoersen die al schaars zijn.”
Weekbalans
‘’Als we naar de weekbalansen van de afgelopen twee jaar kijken, dan stellen verschillende economen, dat er enorm veel SRD bankbiljetten in omloop zijn gebracht door de staat. “Je kunt bijvoorbeeld de weekbalans vergelijken van januari 2020 met 27 mei 2022, en dan met 2 september 2022, SRD 2 miljard (jan. 2020), SRD 4.9 miljard (eind mei 2022) SRD 5.7 miljard (2 september 2022). Dit is een toename van SRD 3.7 miljard ten opzichte van 2020. In drie maanden is er een toename van SRD 800 miljoen. De staat heeft schatkistpapieren uitgegeven om monetair te financieren, waardoor de dekking van valuta giraal terugvalt. Hierdoor komt er druk op de wisselkoers en neemt die toe, omdat er te veel SRD’s in omloop zijn. Met als gevolg dat vraag en aanbod uit de hand lopen”, aldus een econoom. “Verder kunnen we stellen dat er ook nog een oorzaak is voor de vele SRD’s in omloop en dat komt onder andere doordat men TWK en vakantiegeld 17 procent heeft ontvangen en daarna nog 8 procent. De CBvS heeft geen USD inkomsten, geen uitvoer van euro’s, om het USD tekort te verhelpen.’’
The post Koersstijging van 32% binnen 3 maanden .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname