Kinderombudsinstituut wordt ultimo 2022 ingesteld

Ultimo 2022 zal het Kinderombudsinstituut Suriname (KOS) een feit zijn. De voorbereidingen om te komen tot wetgeving voor het instellen van het instituut zijn in volle gang. Dit zegt Malinie Kaersenhout, voorzitter van de presidentiële werkgroep belast met de instelling van het KOS.

Er wordt de laatste hand gelegd aan formuleren van de wetgeving. Organisaties belast met jongerenwerk zijn tijdens een workshop vandaag in de gelegenheid gesteld hun gedachten hierover te laten gaan. President Chan Santokhi heeft bij de start van de workshop de nadruk gelegd op het belang van wetgeving voor de waarborging van kinderrechten en beleid op dit stuk, meldt de Communicatiedienst Suriname.

De president stelde dat het hoog tijd is om mechanismen tot stand te brengen, zodat jongeren inbreng kunnen hebben in het beleid. Hij acht het noodzakelijk dat de doelgroep input geeft, omdat zij haar behoefte het best kan vertalen.
Het kan er bij Santokhi niet in dat beleid wordt ontwikkeld voor de toekomst; beleid dat invloed zal hebben op jongeren, maar dat deze groep zelf geen inbreng hierin heeft. “We moeten met onze kinderen in dialoog treden om samen met hen vraagstukken aan te pakken, want soms hebben zij ook betere ideeën”, stelde de president.