Kanhai moet aantonen SRD 60 miljoen redelijkerwijs te hebben verdiend

Advocaat Irvin Kanhai heeft afgelopen vrijdag via een deurwaarder, derden beslag laten leggen op gelden van de staat die terechtgekomen zijn bij Combé Markt en M&N Car Center. Het gaat om ruim SRD 27 miljoen bij Combé Markt en SRD 8.5 miljoen bij de autohandel. Deze gelden zijn overgemaakt vanuit de rekening van Financiën bij de Centrale Bank van Suriname in de reçuzwendelzaak. “Het besluit om derden beslag te laten leggen onder partijen waarvan evident is, dat zij de staat betaling verschuldigd zijn en een vermoeden bestaat, dat dit verhaal bieden naar burgerlijke rechtsvordering is legitiem. De wet kent uitzonderingen voor middelen bestemd voor de openbare dienst, wat vaak een belemmering is bij dergelijke beslagleggingen. Het bijzondere aan de (terug)vorderingen betreffende discutabele reçu’s, is dat de discussie over ‘openbare dienst’, interessante ruimte open laat voor discussie of zelfs toewijzing van de beslagen”, zegt een jurist tegenover de krant.
Volgens hem betreft dit echter een bedrag ad SRD 60 miljoen, een immens bedrag aan juridische dienstverlening, zelfs voor een massieve partij als de Staat Suriname. “Het Nederlands tuchtrecht kent de tussenstap van begroting door de deken.
Het Surinaams recht kent de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets, waarbij de verzoeker zal moeten aantonen redelijkerwijs het verschuldigde bedrag te hebben verdiend en dat redelijkerwijs marktconform te kunnen hebben begroot. Hierin zal naar verwachting, in de van waarde verklaringsprocedure, de kantonrechter kritisch mee omgaan. De vastlegging van afspraken en bewijzen van werkelijk verrichten van de werkzaamheden, liggen qua bewijslast aan de zijde van Kanhai.  Echter zal de terugvordering zelf er geen last van ondervinden”, aldus de jurist.
The post Kanhai moet aantonen SRD 60 miljoen redelijkerwijs te hebben verdiend .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname