Journalist Panka leidt de Associatie van Caribische Mediawerkers

Harvey Panka is zondag gekozen tot president van de Association of Caribbean Media Workers (ACM). Hij is de eerste Surinamer die de Caribische journalistenorganisatie voor de komende twee jaar zal leiden. Panka is lid van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) en is mede voorgedragen in de hoogste functie. Hij maakte in de afgelopen zittingsperiode als secretaris-generaal deel uit van het bestuur van de ACM.

Panka zal in deze belangrijke functie de SVJ en Suriname verder op de kaart plaatsen. De algemene ledenvergadering is in Guyana gehouden. 22 journalisten van 12 regionale landen waren aanwezig op de jaarvergadering van de ACM. Anderen hebben de vergadering virtueel bijgewoond. Het nieuw gekozen bestuur zal zich blijven bezighouden met kwesties als persvrijheid en professionele ontwikkeling van journalisten. Panka is unaniem gekozen als president van de ACM. Twee kandidaten uit Guyana en Trinidad & Tobago die ook genomineerd waren, trokken zich terug ten gunste van Panka.

“Wij gaan ons naast algemene zaken, focussen op trainingen”, zegt Panka om een reactie gevraagd aan Suriname. Op de algemene ledenvergadering is benadrukt dat journalisten in de regio vooral training nodig hebben. Er zullen ook trainingen worden gegeven in de Franse en Nederlandse taal voor aangesloten lidorganisaties. Journalisten zullen zich ook verder moeten verdiepen in olie en gas. Dit geldt vooral voor Guyana en Suriname. De journalistiek zal naar een hoger peil worden getild. Panka rekent op de steun van Surinaamse journalisten en de SVJ. Er kan in de komende periode veel gedaan worden.

Het gekozen bestuurHarvey Panka (Suriname) is unaniem gekozen als president van de ACMNazima Raghubir (Guyana) is First Vice President. Zij was in het vorige bestuur presidentMilton Walker (Jamaica) 2nd Vice PresidentDenis Chabrol (Guyana) Secretaris-Generaal.Soyni Grey  (Trinidad and Tobago), assistent Secretaris-GeneraalMyriam Malmin (Martinque) en André Huie (St.Kitts and Nevis) zijn commissarissen.