Jongeren niet meer geïnteresseerd in voorlichting over HIV

De voorzitster van de organisatie Double Positive, Ethel Pengel, heeft in gesprek met een lokaal medium onthuld dat jongeren steeds minder interesse tonen in de voorlichting over HIV. Ook andere stichtingen die belast zijn met de voorlichting met betrekking tot dit vraagstuk ervaren dit. Volgens hen willen jongeren niet veel over HIV weten, en is ook gebleken dat het gebruik van voorbehoedsmiddelen onder hen aan het afnemen is. Volgens Pengel is er daarom een ernstige stijging te merken in het aantal besmettingen onder de jongeren in vooral Suriname. “Sinds covid-19 zijn intrede heeft gedaan en daarbij de lockdowns werden geïntroduceerd, is wereldwijd een stijging van het aantal HIV gevallen onder de jeugdigen te merken. Maar vooral dat van Suriname baart ons zorgen”, aldus Pengel.
Volgens de voorzitster blijkt dat ook kinderen geboren met HIV niet weten om te gaan met hun situatie. Volgens haar is dit een zeer ernstige zaak, gezien deze groep vaak aan haar lot wordt overgelaten. “De tehuizen waarin de met HIV geboren kinderen zijn ondergebracht, hebben vaak alleen eten en drinken.
Maar ze maken ze niet bewust over hun status en hoe ermee om te gaan. Wanneer ze 18 jaar zijn komen ze in de grote maatschappij terecht en staan ze dan te kijken”, zei Pengel. Zij zegt verder dat er ook steeds minder instanties zijn die deze groep kunnen opvangen. Volgens de voorzitter moet de regering meer beleid voeren op dit gebied.
The post Jongeren niet meer geïnteresseerd in voorlichting over HIV .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname