Jongeren betrekken bij onderhoud binnenstad

Jongeren zullen een wezenlijke bijdrage leveren aan onze historische binnenstad. Volgens Natasja Deul, program coördinator Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP), zullen jongeren de binnenstad onderhouden en de geschiedenis overdragen aan de volgende generaties. Jongeren maakten gisteren voor de eerste keer kennis met PURP. In verband met deze kennismaking werd er voor verschillende instituten een workshop verzorgd.
Het gaat hierbij om het Natin en diverse opleidingen die verbonden zijn aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). De jongeren waren blij met de workshop en hopen vaker betrokken te worden bij soortgelijke projecten. De onderdirecteur van het Directoraat Cultuur, Clifton Braam, gaf aan dat het onze jongeren zijn die in de toekomst gebruik zullen maken van de binnenstad. Het is daarom belangrijk, dat zij betrokken worden bij het voortzetten van dit program.
De binnenstad van Suriname staat nog steeds op de Werelderfgoedlijst van de Unesco en wij moeten dat zo houden, zei de onderdirecteur. Het is niet alleen de bedoeling, dat de studenten zullen wandelen in de binnenstad, maar dat er ook onderzoek gedaan zal worden naar de verschillende historische panden.
De binnenstad moeten wij blijven onderhouden, want onze gedeelde geschiedenis mag niet verloren gaan. Het overdragen van de informatie naar de jongeren toe zal tot eind dit jaar geschieden zoals is opgenomen in het communicatieplan van PURP. “Wij zijn als land heel erg rijk als wij het hebben over historische panden in onze binnenstad. Niet eenieder is er nog goed bewust van,” zegt Braam.
Volgens PURP program coördinator Deul, wordt er nu gewerkt aan het afronden van de projecten die op schema zijn. In de toekomst worden er nog twee andere gebouwen toegevoegd aan dit project.