Jones: ‘Overheid probeert door wetgeving samenleving angst aan te jagen’

Ebu Jones (NDP), heeft gisteren tijdens een openbare vergadering in De Nationale Assemblee, zijn misnoegen geuit over de wijzigingen in de Personeelswet. Jones vindt ‘dat de overheid door tussenkomst van DNA en wetgeving, de samenleving angst probeert aan te jagen.‘ De overheid is voornemens om wijzigingen in de Personeelswet aan te brengen, om zo het Public Sector Reform programma succesvol te maken. Jones: ‘’Dit is gangsterwetgeving en dit zal ik niet accepteren. De samenleving wordt door deze wet onder druk gezet.‘’ De minister van Binnenlandse Zaken Bronto Somohardjo, heeft eerder bekendgemaakt, dat de salarissen van mensen die zich niet laten registreren, ingehouden zullen worden. Jones ziet dit als ‘straf’ vanwege de overheid naar de samenleving. De NDP-parlementariër legt uit, dat mensen hierdoor gestraft zullen worden, indien zij verzuimen zich te registeren. ‘’De overheid probeert door middel van DNA en wetgeving de samenleving angst aan te jagen, want door deze wet wordt de samenleving onder druk gezet‘’, aldus Jones.
Indien ambtenaren gestraft worden, moeten ze volgens Jones ook in de gelegenheid gesteld worden zich te verweren. Echter lijkt dit volgens de parlementariër tot nog toe vrijwel onmogelijk.
Volgens Jones is het niet nodig dat ambtenaren zich laten registeren. ‘’Alle stukken die nodig zijn, liggen bij Binnenlandse Zaken. Het ministerie moet zijn huiswerk goed doen en de druk niet verplaatsen op de samenleving‘’, voerde Jones aan.  Jones wilde van de regering weten, hoe lang de salarissen ingehouden zullen worden en wanneer ze zal overgaan tot ontslag. Hij merkte op, dat het zich niet laten registeren, geen reden mag zijn om een ambtenaar te ontslaan. Indien de wetswijziging aangenomen wordt, sluit Jones het niet uit, dat het overgrote deel van de ambtenaren een rechtszaak aanhangig zal maken tegen de staat. ‘’Dit omdat de wet in strijd is met de grondwet.‘’
In artikel 28 van de initiatiefwet, is opgenomen dat de ambtenaar niet uitbetaald zal worden, indien er geen werk wordt verricht. Jones is tegen dit artikel, omdat de overheid volgens hem zelf kan bepalen wanneer personen niet uitbetaald zullen worden als ze aan het staken zijn. ‘’Dit is tegen de grondwet en internationale verdragen, want een ieder heeft het recht om te staken. Artikel 33 van de grondwet benadrukt dat‘’, aldus Jones.
De mening van Jones werd deels ondersteund door, Rabin Parmessar (NDP), Mahinder Jogi (VHP), Melvin Bouva (NDP), Reshma Mangre (VHP), Harriёt Ramdien (VHP) en Patricia Etnel (NPS). De parlementariërs onderstreepten, dat de samenleving beschermd dient te worden, echter moeten artikelen van deze wet beter geformuleerd worden. Jones: ‘’Als deze wet wordt aangenomen, zoals het nu is, dan zal ik deze brengen naar het Constitutio-neel Hof.‘’
Het saneren van het overheidsapparaat is één van de eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Jones zegt, dat indien mensen uit de overheidsdienst gezet zullen worden, de particuliere sector, beter ontwikkeld moet worden.
‘’Hoe zit het met de ontwikkeling van de particuliere sector?
Want dit programma kan niet uitgevoerd worden zonder de particuliere sector‘’, aldus Jones.
The post Jones: ‘Overheid probeert door wetgeving samenleving angst aan te jagen’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname