Jarige VHJI bouwt documentatiecentrum voor gemeenschap

De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) heeft haar eigen documentatiecentrum. De organisatie die op zondag 15 januari 38 jaar bestond, heeft het gebouw op 21 januari in gebruik genomen. Het centrum, dat staat op het terrein van Sana Budaya, is een van de drie ontwikkelingsprojecten waarvoor Suriname en Indonesië in het kader van de historisch-culturele samenwerking een overeenkomst hadden getekend.
Deze projecten zijn gericht op het uitdragen en kennisverbreding van het rijke Surinaams-Javaans cultureel erfgoed, waardoor het documentatiecentrum voor de gehele Surinaamse gemeenschap bedoeld is. “Het centrum is niet alleen voor de Javaanse gemeenschap, maar voor iedere Surinamer die meer wenst te weten over de Javaanse geschiedenis en cultuur,” zegt VHJI-voorzitter Elwin Atmodimedjo.
Volgens hem zijn scholieren en studenten van harte welkom voor informatie. Bij het opzetten van het documentatiecentrum zijn de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) nauw betrokken geweest. Verder heeft ook het Nationaal Archief Suriname (NAS) een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het centrum.
De opening werd gedaan door president Chan Santokhi. Santokhi en BIBIS-minister Albert Ramdin hebben steun toegezegd waar het gaat om Javaans cultureel erfgoed.
Voorzitter Atmodimedjo is zeer ingenomen hiermee, vooral omdat het streven is om in de toekomst een museum op hetzelfde complex neer te zetten. Bij de opening hebben president Santokhi en de ambassadeur van Indonesië, Julang Pujianto, gezamenlijk de naamplaat en het plakkaat onthuld.