Jaarlijks 35 tot 40 nieuwe nierdialysepatiënten in Suriname

Elk jaar groeit het aantal nierdialysepatiënten met 4 procent. Dit zijn 35 tot 40 nieuwe patiënten per jaar. Volgens Leon Brunings, voorzitter van de Nierstichting Suriname (NSS), dialyseren 850 mensen in heel Suriname. Dit zei hij gisteren bij de overhandiging van de ingezamelde middelen voor de renovatie en reparatie van het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC).
De informatie van het aantal nierdialysepatiënten is op basis van een inventarisatie, die anderhalf jaar geleden is gemaakt. De patiënten dialyseren verspreidt over verschillende centra in Suriname. Brunings haalde aan, dat er momenteel zeven centra zijn in Suriname die dialyseren. NNC 1, 2 en 3 vallen onder het ministerie van Volksgezondheid. De andere centra zijn particulier.
Hoewel er een aantal centra zijn die patiënten dialyseren, schiet de overall capaciteit in Suriname tekort. Brunings deelde mee dat er op dit moment patiënten wachten in Suriname om gedialyseerd te worden. In vergelijking met Nederland is het aantal nieuwe patiënten in Suriname op basis van 100.000 inwoners relatief veel, zei Brunings.
“We zitten ongeveer op 3.5 maal hoger dan in Nederland.” Brunings gaf aan dat de stichting daarom heeft besloten om preventief te werk te gaan en de bevolking te vertellen hoe iemand nierdialysepatiënt wordt en wat er gedaan kan worden om dat te voorkomen. Over een aantal maanden zal de Nierstichting met een grootscheepse campagne beginnen om de samenleving bewust te maken.
Onlangs zijn vijf niertransplantaties verricht in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De operaties waren succesvol. Zowel de mensen die een nier hebben gekregen als zij die een nier hebben afgestaan, maken het goed. Brunings zei dat hij voorstander is van niertransplantaties in Suriname.
Er is volgens hem veel erover heen gegaan, voordat de transplantaties hebben plaatsgevonden. Volgens hem zijn er issues die opgelost moeten worden met het ministerie van Volksgezondheid. De Nierstichting zich zal wel inzetten om het werk te ondersteunen.