Is er nog hoop als internationale organisaties het laten afweten?

Het slotdocument van de onderstaande conferentie bevestigt dat machthebbers de ongelijkheid vergroten door schending van internationale normen en dat vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, fysiek gevaar lopen en vaak ongestraft worden vermoord. Op 22-23 augustus 2018 werd de 67e United Nations (UN) Department of Public Information (DPI)/NGO Conferentie gehouden om onder meer mondiale problemen aan te pakken. Het maatschappelijk middenveld riep de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) op om hun wettelijke verplichtingen na te komen, zich te houden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de rechten van het maatschappelijk middenveld te bevorderen en beleid te creëren om ongelijkheid uit te bannen. Het maatschappelijk middenveld riep multinationale ondernemingen ook op om bedrijfsmodellen te gebruiken die sociale en ecologische verantwoordelijkheid omvatten in overeenstemming met de SDG’s (doelstellingen voor duurzame ontwikkeling). Ten slotte riep het maatschappelijk middenveld de secretaris-generaal van de VN en de VN op om aan te dringen op het stoppen van belastingontduiking, corruptie en mensenrechtenschendingen door bedrijven. In de resolutie van het slotdocument werden de behoefte en wens uitgedrukt om de internationale orde te transformeren en een vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereldorde tot stand te brengen.
Is er nog Hoop?
Is er nog hoop op verbetering als de Verenigde Naties, de CARICOM en andere relevante internationale organisaties, hun plichten verzaken om aandacht te schenken aan good governance en mensenrechten van de lidlanden? Is er nog hoop als zulke international organisaties zich blindstaren op de natuurlijke rijkdommen van naties, en zich hierdoor bewust of onbewust laten verleiden en misleiden?
Politieke Machthebbers
Is er nog hoop als politieke machthebbers vriendjes- en familiebeleid als algemeen belang zien? Is er nog hoop als slaafs volgen van machthebbers belangrijker is dan competentie? Is er nog hoop op verbetering als politieke machthebbers bewust liegen en bedriegen? Is er nog hoop als kritische burgers monddood gemaakt worden door mensenrechtenschendingen? Is er nog hoop als de politiek in plaats van het recht het Openbaar Ministerie bestuurt? Is er nog hoop als politieke machthebbers c.s. zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheden die voortvloeien uit hun functie? Is er nog hoop als politieke machthebbers weigeren de overheidsinkomsten te verhogen om coalitiepartners te bevoordelen? Is er nog hoop als politieke machthebbers corruptie en diefstal ongestraft toestaan? Is er nog hoop als schuldigen schotvrij gaan? Is er nog hoop als geïdentificeerde schuldigen de kans krijgen om het land uit te vluchten? Is er nog hoop als politieke machthebbers buiten het bancaire circuit om, gelden willen innen op gevaar van witwasserij? Is er nog hoop als het Openbaar Ministerie geen recht spreekt, maar macht preekt? Is er nog hoop als politieke machthebbers seksueel molest als normaal ervaren en vrouwen als ongelijkwaardig zien? Is er nog hoop als politieke machthebbers verspillen door onnodige luxe, terwijl het volk zichtbaar steeds verder verarmt? Is er nog hoop als politici machtsmisbruik, willekeur en belangenverstrengeling als goed bestuur zien? Is er nog hoop als de scheiding der machten een farce is? Is er nog hoop?
Dr. Roy I. Bhikharie, PhD
Eerst het Volk, dan de Rest
The post Is er nog hoop als internationale organisaties het laten afweten? .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname