Iris Beatrix Graves (74) Diemen 11-11-2022

Amsterdam 17 november 2022
Want de bergen kunnen wegzakken en de heuvels verdwijnen,
maar mijn eeuwige ontfermende liefde zal u niet verlaten.
Mijn belofte van vrede aan u zal nooit worden gebroken, zegt de HERE, die Zich over u ontfermt.
(Jesaja 54:10 )
Tot ons verdriet is van ons heengegaan mijn lieve echtgenote, onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Iris Beatrix Graves
geboren Paramaribo 7-2-1948overleden Diemen 11-11-2022

Wij zijn haar dankbaar voor haar liefde en zorgzaamheid.
Zij zal voor altijd bij ons zijn.
De plechtigheid en het afscheid voorafgaand aan de crematie zal plaatsvinden op vrijdag 18 november om 12.30 uur in de aula van het Herdenkingspark Westgaarde, Ookmeerweg 275, 1067 SP te Amsterdam.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.
Online condoleren:

Condoleance Details

Namens de nabestaanden:Charles van HeijnsbergenHumphreyPeggy & SarahKleinkinderen en achterkleinkinderen