Iraakse premier belooft actie om klimaatverandering aan te pakken

De Iraakse premier beloofde zondag ingrijpende maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken – die miljoenen in het hele land heeft getroffen – inclusief plannen om te voorzien in een derde van de elektriciteitsbehoefte van het land met behulp van hernieuwbare energie.Klimaatverandering heeft jarenlang de ellende van het onrustige land verergerd. Droogte en toegenomen zoutgehalte van het water hebben gewassen, dieren en boerderijen vernietigd en hele watermassa’s drooggelegd. Ziekenhuizen hebben te maken gehad met golven van patiënten met luchtwegaandoeningen veroorzaakt door ongebreidelde zandstormen. Klimaatverandering heeft ook een rol gespeeld in de voortdurende strijd van Irak om cholera te bestrijden.”Meer dan zeven miljoen burgers zijn getroffen in Irak … en honderdduizenden zijn ontheemd omdat ze hun levensonderhoud hebben verloren dat afhankelijk is van landbouw en jacht”, zei premier Mohammed Shia al-Sudani in een toespraak bij de opening van de tweedaagse Irak Klimaatconferentie in Basra.Al-Sudani zei dat de Iraakse regering werkt aan een nationaal plan om de klimaatverandering aan te pakken, dat bestaat uit een reeks maatregelen die zij tegen 2030 hoopt te nemen. Het plan omvat het bouwen van installaties voor hernieuwbare energie, het moderniseren van inefficiënte en verouderde irrigatietechnieken, het verminderen van de koolstofemissies, het tegengaan van woestijnvorming en het beschermen van de biodiversiteit van het land.Een van de projecten is een massaal bebossingsinitiatief, waarbij Irak 5 miljoen bomen in het hele land zou planten. Irak hoopt ook in een derde van de elektriciteitsvraag van het land te voorzien door hernieuwbare energie in plaats van fossiele brandstof.Al-Sudani zei dat hij hoopt in de nabije toekomst ook een regionale conferentie over klimaatverandering in Bagdad te organiseren.Ontwikkelingen in buurlanden hebben ook de waterproblemen in Irak verergerd.Irak is voor bijna al zijn waterbehoefte afhankelijk van de rivieren de Tigris en de Eufraat. Ze stromen het land binnen vanuit Turkije en Iran. Omdat die landen dammen hebben gebouwd die water hebben geblokkeerd of omgeleid, zijn de tekorten in Irak verergerd.Klimaatverandering en de impact ervan op de watervoorraden en de landbouw van Irak brengen ook economische kosten met zich mee, waardoor het levensonderhoud van mensen wordt vernietigd en het voor Irak waarschijnlijker wordt om zijn invoer te verhogen voor basisproducten die ooit zwaar in het land werden geproduceerd, zoals tarwe. De overheid subsidieerde ooit zaden, kunstmest en pesticiden om de klap van de stijgende kosten voor tarweboeren te verzachten en een hoog productieniveau te behouden, maar heeft daar twee jaar geleden een einde aan gemaakt.