Inwoners Brokopondo willen geen voedselpakketten meer

‘Stadsbewoners krijgen voorkeursbehandeling, wij kunnen stikken’
door Samuel Wens
BROKOPONDO — “De inwoners van Brokopondo zullen voortaan geen voedselpakketten meer van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) aannemen, omdat de houdbaarheidsdatum van de producten is verstreken.” Dit zegt hoofdkapitein Henry Kaffe, tevens voorzitter van het Platform Gezagdragers Brokopondo. Hij noemt rijst en bruine bonen die te Nieuw Lombé zijn uitgedeeld.
Het NCCR weerspreekt bij monde van Jerry Slijngard de aantijgingen. “Het NCCR verdeelt dergelijke producten niet. Wij hebben het bericht over de rijst en de bruine bonen dat via de whatsapp werd verspreid, gezien. Eén zak rijst uit de duizenden uitgedeelde zakken, verspreidde een onaangename geur en de kleur van de rijst was niet meer wit, omdat de zak tijdens het vervoer nat was geworden.” En over de bruine bonen zegt hij dat het geen gaaf blik was, maar dat op het etiket nog wel goed het jaar 2024 te lezen was. Slijngard: “De mensen mochten bovendien de spullen inruilen.”

“Brokopondo heeft een ‘rampgebied’-status, maar beschikt niet over een evacuatieplan”

De NCCR-coördinator zegt dat er ‘ramptoeristen’ naar Brokopondo gaan, doelend op mensen die in Paramaribo goederen bij elkaar bedelen om in het gebied te verdelen. “Maar als het fout gaat dan noemt men de naam van NCCR.”
Protestactie
Kapitein Kaffe kondigt met ingang van deze week acties aan. De inwoners van Brokopondo zullen eisen dat er een structurele oplossing in de situatie van de wateroverlast komt. “De mensen verzuipen en talrijke bezittingen en woningen lopen schade op. Wie schade heeft geleden moet worden gecompenseerd.” Hij is er niet over te spreken dat de president tijdens zijn recente bezoek aan ondergelopen wijken in Paramaribo het NCCR opdracht gaf om de ondergelopen huishoudens te evacueren, terwijl dit in Brokopondo niet gebeurt.
“Is dit niet meten met twee maten? Brokopondo heeft een ‘rampgebied’-status, maar beschikt niet over een evacuatieplan.” Grote delen van het district staan al drie maanden onder water, omdat Staatsolie overtollig water uit het stuwmeer heeft gespuid, klaagt Kaffe. “Toch krijgen de stadsbewoners een voorkeursbehandeling en wij kunnen stikken.”
Evacuatie
Leerkracht Cindy Mama Sistina van Nieuw Lombe zegt dat haar inboedel al drie maanden op verschillende balkons in het dorp is opgestapeld. “In woningen van meerdere familieleden is het water binnengedrongen.”
Nette Akiemboto van Brokopondo-Centrum is gepensioneerd ambtenaar. In tegenstelling tot hoofdkapitein Kaffe zegt ze dat de gezinnen van wie de woningen zijn ondergelopen zijn geëvacueerd. “De gezinnen zijn ondergebracht in overheidsfaciliteiten waaronder het staatslogeergebouw, recreatiezaal en in barakken.”