Introductie vakantiescholen vanwege onderwijsachterstand niet uitgesloten

Minister Marie Levens, van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft tegenover ABC-actueel verklaard, zij zich meer zorgen maakt over de wateroverlastsituatie in het binnenland, dan die in stad. De heropening van de scholen in het achterland verloopt daardoor toch iets moeizamer. Er wordt alles in het werk gesteld, om te voorkomen dat die leerlingen niet teveel achter raken met de leerstof.
Levens verklaarde dat het ministerie bezig is met verschillende programma’s, en het treffen de nodige voorbereidingen om hoogswaarschijnlijk door te werken in de vakantie, wanneer het gebied iets droger is en ook situaties wat rustiger zijn in dat gebied. “Er zijn intensieve gesprekken gevoerd met de schoolleiders, om samen na te gaan, welke programma’s ontwikkeld moeten  worden voor de leerlingen, zodat zij leerstof meekrijgen die essentieel is voor hen”, aldus Levens.
De bewindsvrouwe benadrukte dat de vakantiescholen weer geïntroduceerd zullen worden,  voor leerlingen die behoefte aan hulp hebben. Omdat volgens haar niet alleen in het binnenland er behoorlijke studieachterstanden zijn, maar ook in de stad, is dit het geval. “Er is een duidelijk overzicht van scholen in het binnenland, die nog niet gestart zijn met het onderwijs. De generatie in het binnenland gaat  echter niet verloren voor wat betreft het onderwijs. Dat zullen wij niet toelaten”, aldus Levens.
The post Introductie vakantiescholen vanwege onderwijsachterstand niet uitgesloten .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname