Internet terrorisme behoeft aanpak

Internet was oorspronkelijk gemaakt voor militaire doeleinden. Toen werd dit opengesteld aan de hele wereld. Iedereen die over internet beschikt kan zich op de een of ander manier aansluiten op een naar eigen keus zijnde sociaal forum. Een van de bekende sociale media die vooral Surinamers gebruiken is facebook. Op facebook kan je een heleboel positieve zakendoen. Je kan jezelf ontwikkelen, je kan mensen posten en je kan zelf ook je gedachten gang en kennis met anderen. Dus het heeft ook een positieve inslag. Derhalve heb je mensen die facebook ook bewust gebruiken om mensen schade toe te brengen. Deze mensen maken fake accounts van anderen en vernietigen daarmee burgers, familie, vrienden en ook bedrijven. Omdat door een fake account het nog al lastig is te achterhalen wie de schade veroorzakers en boosdoeners in deze zijn.
Onschuldige burgers en bedrijven die mogelijk niets hebben gedaan worden daardoor letterlijk vernietigd. Deze vernietiging brengt met zich mee dat de mensen onschuldig reeds veroordeeld zijn door facebook terrorisme en zich moeilijk in de samenleving kunnen begeven als normale burgers. De regering moet erop toezien, dat is de taak van de regering overigens, dat ze op basis van veiligheidsoverwegingen dit soort vormen van sociale terrorisme, kunnen bestrijden.
Dat is mogelijk
De regering zou ter bescherming van haar goede burgers ervoor moeten  zorgen dat zij aansluitingen doet bij internationale organisaties die know how  en kennis verkopen middels spionage software om deze mensen die valse facebook accounts creëren en bewust aan facebook terrorisme doen, te bestrijden. Dit moet zowel de regering, het Openbaar ministerie als de nationale veiligheid serieus oppakken als een dreiging voor het heel land kwalificeren. Zolang de regering dat niet ziet als een nationale veiligheidsaangelegenheid dan zal de regering het waarschijnlijk laten en hopen dat het wel goed komt.
Een samenleving die over het algemeen goed is, met bepaalde kwade mensen ertussen, kan ervoor zorgen dat een heleboel kwaad kan geschieden. Als je iemand betrapt die iets onbewust of bewust aan je heeft gezegd kan je die altijd, als je weet wie het is, via facebookopsporen en naar de rechter brengen. De rechter kan alleen zeggen dat zij hun verontschuldigingen moeten aanbieden en daarna is het klaar.