Internationale aanklacht tegen waarnemend procureur-generaal

door Ivan Cairo
PARAMARIBO — Burgers die een schadeclaim bij de president hebben ingediend vanwege de overstromingen in Brokopondo dienen een internationale aanklacht in tegen waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh. Ivonne , Iwan Adjako en Regita Edenburg hebben aanstoot genomen aan uitspraken van ex-minister tevens politiek-commentator Richard Kalloe die zij als racistisch hebben ervaren.
In een radio-interview heeft hij gezegd dat marrons “prehistorische mensen”, “roofbouwers” en “primitieve mensen” zijn. Voorts maken ze volgens hem geen deel uit van de formele economie en leveren ze geen bijdrage aan het nationaal inkomen.

“De klagers zijn van oordeel dat de procureur-generaal hun mensenrechten niet heeft beschermd”

De uitlatingen van Kalloe staan volgens het drietal niet los van de mening van president Chandrikapersad Santokhi ten aanzien van de overstromingen in Brokopondo die mede het gevolg zijn van het spuien van water uit het stuwmeer door Staatsolie Power Company Suriname, een dochteronderneming van Staatsolie. Het staatshoofd en het energiebedrijf worden verantwoordelijk gehouden voor de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade.
De klagers zijn van oordeel dat de procureur-generaal hun mensenrechten niet heeft beschermd, terwijl Suriname partij is bij verschillende mensenrechtenverdragen. Paragsingh heeft haar ambtseed jegens de Saramaccaanse gemeenschap geschonden, wordt geredeneerd. “Daarom wordt de procureur-generaal mr. Garcia Paragsingh aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, nu de Surinaamse wetgeving niet voorziet in de mogelijkheid om procureur-generaal wegens plichtsverzuim of schending van de ambtseed te vervolgen.”
Geen racisme
Kalloe zegt zich niet schuldig te hebben gemaakt aan racisme. “Racisme betekent discriminatie op basis van etniciteit of godsdienst. Men moet concreet aangeven hoe en waar ik marrons heb gediscrimineerd. Simpel”, stelt de commentator.
Hij voegt eraan toe dat bij de minste niet-positieve karakterisering van bepaalde etnische groepen als argument wordt opgeworpen dat dat racistisch is. “Het is een bot argument dat geen hout snijdt.” Wat zich momenteel op het stuk van extreme klimatologische gebeurtenissen voordoet, is volgens hem nog maar het begin. “Climate change gaat primitieve volken doen uitsterven.”
Hoewel inheemsen onder vrijwel dezelfde omstandigheden in het binnenland leven kunnen zij zich volgens Kalloe beter behelpen, maar zal klimaatverandering ook op hen van invloed zijn. “Natuurlijk gaat climate change iedereen die onder primitieve omstandigheden leeft behoorlijk beschadigen. Bij dit soort rampen gaan alleen volken met technologie en vooral management en organisatie, het redden. De anderen zijn at the mercy van de ontwikkelden.” Volgens hem moet er een complete reorganisatie van het binnenland komen.