Inspecteur Terborg neemt commando over bij Mobiele Eenheid

Inspecteur Max Terborg is de nieuwe leidinggevende bij de Mobiele Eenheid (ME) van het Korps Politie Suriname (KPS). Hij neemt het roer over van commissaris Sjaam Debi-Tewari, die vanaf 2013 het bevel heeft gevoerd over deze interventie eenheid. De ceremoniële commando-overdracht heeft gisteren plaatsgevonden in het Politie Opleidingscentrum. Eerder heeft het KPS deze wijze van overdracht niet gekend, terwijl het korpsvoorschrift deze gelegenheid wel biedt.
Het Interim-managementteam (IMT) van het KPS heeft daarom besloten zich hieraan te houden. Waarnemend korpschef Ruben Kensen sprak zijn waardering uit aan het adres van beide politiefunctionarissen. Hij bedankte commissaris Debi-Tewari als aftredende operationele commandant en zei op zijn medewerking te blijven rekenen. De korpschef is ervan overtuigd, dat inspecteur Terborg niet onder zal doen en dat met zijn aanstelling de ME in goede handen is.
De waarnemend korpschef merkte op dat een goede leider altijd voor een goede vervanging zorgt. Hij weet dat inspecteur Terborg vooral wat betreft discipline het werk van Debi-Tewari zal voortzetten. Kensen riep de ME op de teamgeest erin te houden zodat er goed gepresteerd kan worden. Verder gaf hij de nieuwe operationele commandant alvast mee zich in te spannen voor genderevenwicht binnen de ME, aangezien er binnen de politieorganisatie capabele vrouwen zijn die graag bij deze eenheid willen functioneren.
Net als Debi-Tewari neemt ook regiocommandant commissaris Orlando Jacott als strategisch commandant afscheid van de ME. Hij bedankte Debi-Tewari voor diens goed gemotiveerde inzet gedurende de afgelopen jaren. Over de aftredende operationele commandant zei Jacott: “Een man die er niet voor schroomt om met de vuisten op tafel te slaan wanneer zaken niet naar tevredenheid verlopen of verkeerd worden aangepakt en durft om personen in verband met de discipline te corrigeren.”
Hij vroeg inspecteur Terborg dat die zich sterk maakt voor zijn nieuwe verantwoordelijkheid en een zodanig beleid uit te stippelen dat de groei van de ME binnenkort zichtbaar wordt voor eenieder. Inspecteur Terborg bedankte het IMT voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij erkent dat het geen makkelijke taak is. Als jonge agent is Terborg ook ingedeeld geweest bij de ME en kent hij het klappen van de zweep.
“Ik stap in een rijdende trein en samen zullen wij ons sterk maken om de veiligheid op Surinaams grondgebied gezamenlijk te waarborgen. U en ik zullen het samen doen, we zullen samen de strijd aanbinden om er het beste van te maken. Die rijdende trein zal niet langzamer gaan, maar zal blijven rijden”, richtte de operationele commandant zich tot de ME-manschappen.
De ME is, naast de basispolitie en de gespecialiseerde politie, net als de Regio Bijstandsteam (RBT’s) en het Arrestatieteam (AT) een interventie-eenheid van het KPS. De kracht van deze eenheid is volgens Isaacs gelegen in het feit dat de ME geen afdeling is, maar een team op afroep beschikbaar. Het IMT onderkent dat de ME toegerust zal moeten worden met de nodige tools. De volgende stap die gezet zal worden is het voorzien in de meest basale zaken zodat deze eenheid haar werk veilig kan verrichten.