Inheemsen Hollandse Kamp: “Ons leefgebied is in gevaar”

De inheemsen van Hollandse Kamp zijn het zat dat hun woongebied wordt uitgegeven zonder hun medeweten. Om een duidelijk signaal te geven aan de regering hebben de bewoners gisteren geprotesteerd bij een van de plekken waar het gebied opengekapt wordt.
Kapitein Sergio Jubithana van Hollandse Kamp, geeft te kennen dat ze vorig jaar geconfronteerd werden met een situatie waarbij graafmachines werden ingezet in hun leefgebied om werkzaamheden te verrichten. Tegenover D-TV Express vertelt Jubithana dat de mensen niet eens vrij meer zijn om een kostgrondje aan te leggen, want niet ver van waar ze blijven was men bezig het gebied te ontbossen.
De inheemsen in het dorp zijn meteen in paniek geraakt. Het dorpsbestuur is bijeengekomen en de aannemer is toen gevraagd om de werkzaamheden stop te zetten, zodat het dorpsbestuur rekenschap kon vragen bij de districtscommissaris (dc).
Jubithana vertelt dat de dc sinds vorig jaar uitlandig was en dat haar vervanger ook op de hoogte was van de uitgifte. Echter heeft het dorpsbestuur niets vernomen vanuit de kant van de dc.
Intussen werden de inheemsen van Hollandse Kamp weer geconfronteerd met graafmachines die bezig waren, omdat de gronden uitgegeven zijn. Jubithana merkt op dat de concessiehouders aangeven, dat ze de gronden voor tuinbouwactiviteiten aanvragen.
In de praktijk blijkt dat ze het tot een recreatieoord willen ombouwen. Er wordt dusdanig gegraven dat men op zoek is naar de kreek. Jubithana legt uit dat wanneer de inheemsen hun kostgronden aanleggen het dichtbij een kreek moet zijn. Deze situatie zorgt voor onzekerheid bij de mensen.
Jubithana had verwacht dat het dorpsbestuur uitgenodigd zou worden door de dc voor een gesprek. Integendeel krijgt hij een telefoon van de districtssecretaris waar hij meegedeeld wordt dat er wel werkzaamheden verricht mogen worden, omdat men een beschikking heeft.
De kapitein is van oordeel dat de regering de rechten van de inheemsen zou moeten beschermen. Nu moeten de bewoners protesteren om de gemeenschap te wijzen welk onrecht hen wordt aangedaan. Hij vindt dat ook de internationale gemeenschap moet zien wat hen overkomt.
“De mensen vechten voor hun kinderen, dat ze een toekomst hebben”, zegt Jubithana. Wetgeving met betrekking tot grondenrechten lijkt wel een worst die de inheemsen iedere keer wordt voorgehouden. Een ontmoeting met de minister van Ruimtelijke Ordening en Sport (ROS) staat vrijdag op agenda en hij zal horen wat er vanuit de overheid gezegd wordt. Ze willen dat de beschikkingen worden ingetrokken, omdat het gebied toebehoort aan de inheemsen.