INGEZONDEN: Rechtvaardigheid verheft een volk, zonde maakt het te schande

Een leider dient in dienst te staan van God, de wereld en de medemens. Welzijn en welvaart voor allen hoort daarbij. Echter, in onze samenleving constateren wij momenteel ongenoegen dat leidt tot onrust. De recente protestdemonstraties zijn los van verschillende motieven tot deelname uitingen van ontevredenheid over het gevoerde beleid van de afgelopen twee regeringsjaren.
Wanneer de meest wijze koning Salomo aangeeft dat rechtvaardigheid een volk verheft en dat zonde hetzelfde volk te schande maakt (Spreuken 14 vers 34), dan kunnen we mede op basis hiervan, het beleid van onze regeerders onder de loep nemen. Rechtvaardigheid betekent in het verband van de samenleving dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. Dat er geen spra